Ukrainan tilanne ja Yhteisvastuukeräys

Ukrainan tilanne on osoittanut meille järkyttävällä tavalla, kuinka yllättäen kriisit realisoituvat.

Vuoden 2022 Yhteisvastuukeräys huomioi erityisesti koronasta kärsiviä lapsia ja nuoria, joille sodan herättämä huoli kasvattaa henkistä kuormaa entisestään. Yhteisvastuukeräyksen tuotosta 60 % ohjataan vuosittain Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastoon, joka reagoi pandemian kaltaisten pitkittyneiden katastrofien lisäksi myös ennakoimattomiin kriiseihin.

Nyt kerättävän Yhteisvastuukeräyksen tuottoa ei ehditä käyttää tänä vuonna tarvittavaan akuuttiin apuun Ukrainassa, koska keräyksen tuotto tilitetään vasta vuonna 2023. Jos tilanne Ukrainassa silloin edelleen vaatii, tämän vuoden keräysvaroja voidaan käyttää vuodesta 2023 lähtien myös ukrainalaisten auttamiseen. Apua voidaan antaa välittömästi katastrofin tapahduttua sekä kriisin jälkeen toipumiseen ja jälleenrakennukseen. Kirkon Ulkomaanavussa katastrofirahaston käyttöä arvioidaan kulloisessakin tilanteessa sen mukaan, missä apua eniten tarvitaan.

Koska Kirkon Ulkomaanavun heti Ukrainan sodan sytyttyä aloittama erillinen Ukraina-keräys tuotti ennätysnopeassa ajassa runsaan määrän lahjoituksia, joilla hätäapu voitiin aloittaa, myöskään aiempina vuosina Yhteisvastuun kautta kerättyjä Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston varoja ei ole toistaiseksi käytetty Ukrainan sodan uhrien auttamiseen.

Kirkon Ulkomaanavun käynnistämään erilliseen hätäapukeräykseen Ukrainan kriisin humanitaarisen avun kasvattamiseksi voi osallistua tästä.