Ajankohtaispäivitys Suomen Kuvalehden artikkelin 5.2. nostamiin kysymyksiin

Yhteisvastuukeräyksen antamat vastaukset Suomen Kuvalehden nostamiin kysymyksiin 4.2.2022

Miksi Yhteisvastuun vuoden 2021 tuloksesta kertovassa tiedotteessa keskityttiin vain kokonaistuottoon eikä kuluista ei kerrota mitään?

Yhteisvastuun tulostiedote 2.2.2022 (www.yhteisvastuu.fi/ajankohtaista/#post-10619) koski yleisen käytännön mukaisesti pelkästään tuoton julkistusta. Tiedotteessa mainitaan selkeästi, että julkistettu tulos on vielä tilintarkastamaton. Myös kulut ovat julkista tietoa ja tarkat kulut ovat selvillä tilintarkastuksen jälkeen. Haastavissa korona-olosuhteissa saatu hyvä keräystulos haluttiin uutisoida ennen uuden keräyksen alkua. Virallinen tilintarkastus ja tilinpäätös tehdään maaliskuussa ja niiden myötä saadaan tarkat kulut.

Myös seurakunta- ja hiippakuntakohtaiset tulokset ovat julkisia tilintarkastuksen jälkeen.

Kaikki keräystä koskevat tuotot, keräyskulut ja tuotonjako-osuudet toimitetaan Poliisihallitukselle rahankeräyslain mukaisesti kesäkuussa.

Miksi seurakunnille annettava 20 prosentin osuus on merkittävästi suurempi kuin järjestöjen yhteenlaskettu 20 prosenttia?

Valtakunnallisia keräyskuluja ei kohdenneta seurakuntien tuotto-osuuteen toisin kuin Kirkon Ulkomaanavun ja kotimaan vaihtuvan kumppanin tuotto-osuuksiin. Näin toimitaan, koska seurakunnilla on keräyksessä erilainen rooli kuin muilla keräyskumppaneilla. Seurakunnat organisoivat kaikki keräystapahtumat ja varustavat vapaaehtoiset keräyksen toteuttajat. Näin seurakunnilla on myös itsellään raportoitavia keräyskuluja.

 Eikö synny väärä kuva avustuksen määrästä?

On totta, että tällä hetkellä prosentit eivät anna täsmällistä kuvaa. Tilanne on tunnistettu ja parempaa tuotonjaon ilmaisutapaa on ryhdytty jo kehittämään. Asia on pystyttävä ilmaisemaan jatkossa selkeämmin.

Muuttuneen keräysajan ja pandemian vaikutukset keräykseen

Keräyskausi oli viime vuonna poikkeuksellisesti 12 kuukauden sijasta 16 kuukauden mittainen, koska Yhteisvastuukeräys siirtyi rahankeräyslakimuutoksen takia kalenterivuotiseen keräysaikaan. Toisin kuin aiempina vuosina, viime vuoden keräykseen kohdistui näin ollen 16 kuukauden keräyskulut.

Koronan vaikutusta keräykseen on ollut täysin mahdotonta ennakoida, eikä keräyskoneisto ole voinut kehittyä samassa tahdissa kuin pandemia. Pandemia on heilauttanut kulu- ja tuottosuhdetta.

Avaa tästä keräyksen Usein kysytyt kysymykset -dokumentti, jonka loppuun on lisätty 5.2.2022 em. kohdat.