Apua kotimaahan vuodesta 1950

Vuosien varrella keräysvaroja on käytetty kotimaassa seuraavasti:

2022

Vuoden 2022 Yhteisvastuukeräyksellä tuetaan koronan seurauksista kärsiviä lapsia ja nuoria. Kotimaisena kumppanina on Lasten ja nuorten keskus, jonka eri toimintamuodoilla lisätään turvallisia aikuisia lasten ja nuorten arkeen.

2021

Yhteisvastuukeräyksen 2021 kohteena oli vähävaraisten ikäihmisten tukeminen taloudellisessa ahdingossa ja digitaitojen kehittämisessä. Kotimaassa tuotto ohjataan ikäihmisille Kirkon Diakoniarahaston ja STEP-koulutuksen (ent. Seurakuntaopisto) kokoaman kansanopistoverkoston sekä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien kautta.

2020

Vuonna 2020 kerättiin varoja vanhemmuuden matalan kynnyksen tukeen. Keräysvaroilla Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Pelastakaa Lapset ry aloittavat perheitä tukevan toiminnan vuoden 2022 alkana pilottihankkeiden muodossa.

2019
Tuettu vähävaraisten lasten ja nuorten koulutusta esimerkiksi avustamalla maksullisten opiskeluvälineiden hankinnassa Kirkon diakoniarahaston kautta.

2018

Autettu ruoka-avun tarpeessa olevia ihmisiä.

2017 

Torjuttu ihmiskauppaa ja autettu ihmiskaupan uhreja.

2016

Torjuttu nuorten syrjäytymistä sekä tuettu heidän elämänhallintataitojensa kehittymistä ja osallisuutta partiotoiminnan avulla.

2015
Laajennettu suomalaista Suurella Sydämellä -vapaaehtoisverkoston toimintaa koko maahan. Verkoston kautta autetaan erityisesti yksinäisiä, sairaita ja taloudellisessa ahdingossa olevia tai muista syistä elämässään vaikeaan tilanteeseen joutuneita ihmisiä. Toimintaa koordinoi Kirkkopalvelut ry.

2014
Kehitetty suomalaista saattohoitoa. Hyvä kuolema -hankkeen koordinoijana on Terhosäätiö.

2013
Autettu yksinäisiä vanhuksia. Etsivän vanhustyön projektin toteuttana on Kirkkopalvelujen Kehittämiskeskus Tyynelä yhteistyössä seurakuntien diakoniatyön kanssa.

2012
Ehkäisty suomalaisten ylivelkaantumista inhimillisten pienluottojen avulla. Pienluottohankkeen toteuttajana on Takuu-Säätiö.

2011
Torjuttu nuorten yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Hankkeen toteuttajina Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen Mielenterveysseura ja Suomen Punainen Risti.

2010
Järjestetty ruokakursseja vähävaraisille lapsiperheille ja tehty kotikäyntejä, joilla neuvottu ruoanlaitossa ja ohjattu kodin töissä. Hankkeen toteuttajana Marttaliitto.

2009
Tuettu maahanmuuttajien työllistymistä Suomessa ja haastettu heihin kohdistuvia ennakkoluuloja. Käynnistetty Yhdessä työhön -hanke.

2008
Tuettu kehitysvammaisten suomalaisten pääsyä avoimille työmarkkinoille oikeisiin palkkatöihin.

2007
Tuettu lapsia, joiden vanhemmilla on mielenterveysongelmia. Hankkeen toteuttajana Mielenterveyden keskusliitto.

2006
Tuettu Ihmisarvoista vanhuutta 11 paikkakunnalla Anna&Arvo-hankkeessa.

2005
Tuettu nuorten ammatillista koulutusta työpajoissa. Suunta Elämään -hankkeen toteutti Valtakunnallinen Työpajayhdistys ry.

2004
Tuettu päihteitä käyttäviä odottavia äitejä ja vauvaperheitä kotikäynneillä. Totisesti toisenlainen elämä -projektin toteuttivat Ensi- ja turvakotien liitto ja Tyynelän Kehittämiskeskus.

2003
Etsitty ja kehitetty käytännön malleja lasten ja nuorten kokeman ja tekemän väkivallan vähentämiseksi ja seurausten lieventämiseksi. Sopuavain-projektin toteuttivat Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Nuorten Keskus, Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön keskus sekä Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus.

2002
Hankittu vuokra-asuntoja fyysisesti tai psyykkisesti vammaisille. Projektin toteutti Asumispalvelusäätiö ASPA.

2001
Perustettu Sairaan hyvät -projekti, jonka tavoitteena oli herättää julkista keskustelua omaishoidosta, etsiä syrjäytyneitä omaishoitajia sekä tukea perheitä löytämään voimavaroja ja ratkaisuja arkipäivän kysymyksiin.

2000
Perustettu perhehoitoliiton, Kirkon diakoniarahaston ja Järvenpään seurakuntaopiston toteuttama lapsiprojekti Toivo ja Ilona, jonka tavoitteena on vanhemmuutta tukevien toimintamuotojen kehittäminen ja keskustelun herättäminen yhteisvastuullisesta vanhemmuudesta.

1999
Vahvistettu asuinyhteisöjä 10 paikallisesta hankkeesta koostuvan Artteli-projektin kautta.

1998
Torjuttu nuorten syrjäytymistä Nuorten Akatemian omaehtoista toimintaa edistävän Mahis-projektin ja Lapuan hiippakunnan Lähi-hankkeen avulla.

1997
Perustettu ruokapankkiprojekti

1996
Ehkäisty syrjäytymistä, kuntoutettu pitkäaikaistyöttömiä ja tuettu heidän omaehtoista  työllistymistään Suomen Setlementtiliiton Uusi mahdollisuus -projektin ja Kansalaisareenan kasvu ja uudet mahdollisuudet -projektin avulla. Vankien hyväksi toimiva Sininen Pysäkki.

1995
Perustettu suojaverkko-projekti vaikeuksissa olevien perheiden tukemiseksi sekä taloudellinen apu kriisissä oleville kotitalouksille kirkon katastrofirahaston välityksellä.

1994
Helsingin diakonissalaitoksen Yhteisvastuu lapsistamme -projekti: kuusi lastensuojelulaitosta sekä 10 seurakunnan lastensuojelulapsille ja -perheille järjestämä loma- ja virkistystoiminta.

1993
Omaiset mielenterveystyön tukena -keskusliiton aluekeskusten perustaminen, Finlands Svenska Psykosociala Centralförbund ja Suomen työttömien toiminnan tukeminen Työttömien valtakunnallisen yhteistoimintajärjestön kautta.

1992
Kalliolan kuntoutusklinikan Lasten huumeprojekti sekä Nuorten keskuksen nuorten tukikoti.

1991
Takuu-säätiön toiminta laitostaustaisten ylivelkaantuneitten tukemiseksi.

1990
Asuntoja pakolaisille Y-säätiön kautta Helsingissä, Oulussa, Porvoossa, Tampereella ja Turussa.

1989
Vammaistyö: Lomakoti Ilonpisara, Erityiskansanopiston kannatusyhdistys, Finnilco, Afasia- ja aivohalvausyhdistysten liitto, Suomen kuurosokeat sekä Förbundet Finlands Svenska Hörselskadade rf.

1988
Asuntoja asunnottomille Y-säätiön kautta Espooseen, Iisalmeen, Imatralle, Kemiin, Lahteen, Raumalle ja Jyväskylään, Kaatuneitten Omaisten Liiton kuntoutustoiminta ja pakolaisneuvontapisteen perustaminen.

1987
Asuntoja asunnottomille Y-Säätiön kautta Hämeenlinnaan, Kokkolaan, Kuusankoskelle, Laukaaseen, Nurmekseen, Sodankylään, Turkuun ja Vantaalle sekä Finlands Svenska Psykosociala Centralförbund rf:n toiminta.

1986
Järvi-Pohjanmaan Veteraanikodin perustaminen Kortesjärvelle, Tornionlaakson Suojapirtin perustaminen päihdeongelmaisten kuntoutuskodiksi, vankilasta vapautuvien tukiasuntotoiminta Lahdessa, Porissa, Mikkelissä ja Kajaanissa.

1985
Vankilasta vapautuvien tukiasuntotoiminta Helsingissä, Turussa, Tampereella, Vaasassa, Lappeenrannassa, Jyväskylässä, Kuopiossa ja Oulussa sekä Kran rf:n toiminta.

1984
Lihastautiliitto ja Kalliolan kuntoutusklinikka

1983
Näkövammaisten Keskusliiton Rovaniemen, Joensuun, Jyväskylän ja Turun toimintakeskusten perustaminen.

1982
Ensi Kotien Liiton avopalvelut ja Lihastautiliiton kuntoutustoiminta.

1981
Sisälähetysseuran Tyynelän koulutuskeskuksen rakentaminen ja Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf.

1980
Suomen Diabetesliitto ry ja Diabeteskeskus Aitolahdessa

1979
SOS-Lapsikylä Vihannissa

1978
Joensuun sairaskoti ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton tukioppilastoiminta kouluissa.

1977
Kaunialan sotavammasairaala

1976
Kaunialan sotavammasairaala

1975
Lapsi-invalidien Koulusäätiö, Samariterstiftelsen ja kirkon katastrofirahasto

1974
Liikkuvan reumaklinikkatoiminnan aloittaminen ja kirkon katastrofirahasto.

1973
Kainuun metsätyömieskodin rakentaminen Puolangalle ja kirkon katastrofirahasto.

1972
Ms-potilaiden kuntoutustoiminta ja kirkon katastrofirahasto.

1971
Epilepsiavammaisten työ- ja poliklinikkatoiminta, ms-potilaiden kuntoutustoiminta ja kirkon katastrofirahasto.

1970
Epilepsiavammaisten työ- ja poliklinikkatoiminta ja kirkon katastrofirahasto.

1969
Kehitysvammaisten koulutustoiminta ja kirkon katastrofirahasto.

1968
Sisarkoulutus diakonissalaitoksissa ja kirkon katastrofirahasto.

1967
Diakonissojen koulutus

1966
Kuurojen Huoltokotisäätiö ja Samariterstiftelsen ja viisi diakonissalaitosta.

1965
Henkisesti rasittuneiden auttaminen, Mustalaislähetyksen lastenkoti, Vajaamielisten erityiskansanopisto ja viisi diakonissalaitosta.

1964
Vaikeuksissa olevien henkilöiden ja kotien omatoimisuuden tukeminen mm. kunnostamalla asuntoja ja ostamalla lehmiä.

1963
Viisi diakonissalaitosta

1962
Vajaamielisten lasten päiväkoti, Vajaamielisten Tukiyhdistysten Liitto ry, Samariterstiftelsen sekä viisi diakonissalaitosta.

Vuosina 1950-62 keräävä seurakunta käytti 50 prosenttia keräystuotosta diakonisiin tarpeisiin oman seurakunnan alueella.

1961
Vajaamielisten lasten ja heidän äitiensä lomaleiritoiminta, Tampereen hiippakunnan kurssi- ja lomakotiyhdistys Ilonpisara ry sekä viisi diakonissalaitosta.

1960
Orpojen ja vajaamielisten huollon kehittäminen, Mustalaislähetys ry, Kovaosaisten ystävät ry sekä viisi diakonissalaitosta.

1959
Vankien, alkoholistien ja henkisesti sairaiden omaiset sekä viisi diakonissalaitosta.

1958
Rasittuneet suurperheiset äidit ja taloudelliseen ahdinkoon joutuneet kodit sekä viisi diakonissalaitosta.

1957
Sairaat vanhukset, henkisesti rasittuneet henkilöt ja kodit, joissa on vajaamielisiä lapsia sekä viisi diakonissalaitosta.

1956
Vaikeuksiin joutuneet sotalesket, orvot, sairaat lapset ja vanhukset, henkisesti rasittuneet henkilöt sekä viisi diakonissalaitosta.

1955
Varattomat lesket ja orvot, kodeissaan elävien vajaakykyisten auttaminen ja näiden hoitohenkilöstön kouluttaminen sekä viisi diakonissalaitosta.

1954
Invalidien, vankien ja aistiviallisten parissa suoritettava työ, asunto-olojen parantaminen sekä Porin diakonissalaitos.

1953
Rasittuneet äidit, kroonisesti sairaat ja vammaiset, asunto-olojen parantaminen sekä Helsingin diakonissalaitos.

1952
Varattomien perheiden ja vanhusten asunto-olojen parantaminen sekä Viipurista Lahteen evakuoitu diakonissalaitos.

1951
Vanhusten auttaminen, Pohjois- ja Itä-Suomen rajaseudun sairaiden lasten auttaminen sekä Oulun diakonissalaitos.

1950
Työttömät Pohjois- ja Itä-Suomessa, kahdesta peräkkäisestä hallavuodesta johtuva hätä sekä Pieksämäen diakonissalaitos.