Apua ulkomaille vuodesta 1963

Kohteina ovat olleet:

2022

Noin 60 prosenttia keräystuotosta ohjataan Kirkon Ulkomaanavun (KUA) katastrofirahastoon, jonka avulla pystytyään käynnistämään ja toteuttamaan hätäaputoimenpiteitä maailman katastrofialuiden humanitaarisissä kriiseissä. Viestinnällisenä esimerkkinä työstä esiteltiin pakolaisuudesta kotimaahansa Etelä-Sudaniin palanneiden lasten, nuorten ja heidän perheidensä ja yhteisöjensä avustustyötä KUA:n toimeentulo-ohjelman kautta.

2021

Noin 60 prosenttia keräystuotosta ohjataan Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastoon, jonka avulla pystytyään käynnistämään ja toteuttamaan hätäaputoimenpiteitä maailman katastrofialuiden humanitaarisissä kriiseissä. Vuoden 2021 viestinnällisenä painopisteenä oli vähävaraisten ikäihmisten tukeminen Ugandan pakolaisasutusalueilla.

2020

Katastrofien ja konfliktien aiheuttamissa hätätilanteissa pahiten kärsineiden ihmisten auttaminen Kirkon Ulkomaanavun katastrofiavun kautta. Vuonna 2020 tuotiin viestinnällisesti esiin erityisesti Nepalissa meneillään olevaa, luonnonmullistuksille alttiiden, korkeista työttömyyslukemista kärsivien syrjäseutujen perheiden vanhempien työllistymistä osuuskuntamuotoisella toimintamallilla. Toimijana paikallisten kumppaneiden kanssa yhteistyössä on  Kirkon Ulkomaanapu.

2019

Katastrofien ja konfliktien aiheuttamissa hätätilanteissa pahiten kärsineiden ihmisten, erityisesti nuorten, auttaminen. Keräysvaroin tuetaan koulunsa keskeyttämään joutuneiden oppilaiden paluuta takaisin kouluun, jaetaan koulu- ja hygieniatarvikkeita sekä autetaan koulumaksuissa. Syrjäseuduille koulutetaan lisää päteviä opettajia ja rakennetaan turvallisia kouluja. Avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu.

2018

Riittävän ravinnon turvaaminen köyhyydessä eläville ihmisille maailman katastrofialueilla.

2017

Konfliktien keskellä, esimerkiksi Lähi-idässä, asuvien nuorten auttaminen, jotta he pystyisivät rakentamaan kohtuullisen elämän eivätkä joutuisi ihmissalakuljettajien ja ihmiskaupan
uhreiksi.

2016

Nuorten ammattikoulutuksen ja toimeentulon tukeminen Länsi-Ugandassa, lähellä Kongon rajaa Rwamwanjan pakolaisleirillä, jonne rakennettu mm. ammattikoulu.

2015
Lasten auttaminen kouluun Haitissa. Muun muassa Yhteisvastuun tuella Haitiin rakennetaan uusia kouluja. Koulut on suunniteltu kestämään maanjäristyksiä ja hirmumyrskyjä. Sähkö tuotetaan aurinkopaneelien avulla ja wc-jätteestä syntyvää biokaasua voidaan hyödyntää esimerkiksi koulun keittiössä tai biomassaa lannoitteena puutarhassa.

2014
Alkuperäiskansojen parissa tehtävän ihmisoikeustyön tukeminen Guatemalassa. Yhteisöjä koulutetaan tiedostamaan ja vaatimaan oikeuksiaan omaan kieleen, kulttuuriin ja maahan. Lisäksi ehkäistään perheväkivaltaa ja tuetaan yhteisöjä kehittämään toimeentuloaan.

2013
Kyläyhteisöjen tukeminen Kambodžan syrjäisillä ja köyhillä maaseutualueilla. Kylien vastuuhenkilöjä koulutetaan suunnittelemaan ja toteuttamaan ihmisten elämää helpottavia rakennushankkeita kuten teitä, kaivoja ja vesivarastoja sekä puuta säästäviä liesiä sekä käyttämään uudenlaisia vieljelymenetelmiä ja riisilajikkeita. Kylissä järjestetään myös kansalais- ja ihmisoikeuskoulutusta sekä opetetaan ihmisiä varautumaan katastroreihin. Erityisenä huomionkohteena vanhukset ja heidän erityistarpeensa kehitysyhteistyössä. Hankken työntekijät vierailevat kylissä lähes päivittäin, tapaavat kylissä asiuvia vanhuksia ja keskustelevat heidän kanssaan. Vanhusten ongelmista ja terveydentilan heikkenemisestä raportoidaan kylän päällikölle ja kannustetaan vanhusten läheisiä osallistumaan aktiivesesti kyläyhteisön kehittämiseen.

2012
Kylien sästö- ja lainaryhmien tukeminen Ugandassa. Ryhmien jäsenet perehdytetään yleisiin taloustaitoihin kuten säästämiseen, talouden suunnitteluun, vastuulliseen velanottoon ja -hoitoon sekä riskeihin. Lisäksi he saavat koulutusta yrittäjyys-, ammatti-, kansalais- ja elämäntaidoissa sekä henkistä tukea traumaattisten kokemusten käsittelyyn. Ryhmissä opitaan myös demokraattisen päätöksenteon ja yhdessä toimimisen perusteita.

2011
Nuorten yksinäisyyden ja syrjäytymisen torjuminen Mosambikin pääkaupungissa Maputossa. Koulutettu tukihenkilöitä, jotka etsivät vaikeuksissa olevia nuoria ja käyvät heidän kodeissaan neuvomassa ja opastamassa arjen asioissa. Tarvittaessa annetaan myös ruoka-apua, sairaat ohjataan hoitoon ja nuorille tarjotaan ammattikursseja ja koulutusta yritystoiminnassa.

2010
Alkuperäinen keräyskohde olivat köyhät lapsiperheet Haitissa. Tammikuussa 2010 Haitissa tapahtuneen tuhoisan maanjäristyksen jälkeen keräys käynnistyi etuajassa ja ensimmäiset kolme viikkoa kerättiin Haitin maanjäristyksen uhrien auttamiseksi.

2009
Luoteis-Bangladeshin köyhimpien toimeentulon tukeminen pienlainojen, ammatti- ja yrittäjäkoulutuksen sekä uusien viljelymenetelmien avulla. Ihmiskaupasta ja kotiväkivallasta kärsivien naisten ja tyttöjen toimeentulon parantaminen.

2008
Liberialaisten tukeminen ruoantuotannon ja maanviljelyn kehittämisessä sekä ammattikoulutuksen järjestämisessä. Pienlainojen myöntäminen yhteisöille.

2007
Perulaisten isien ja äitien opastaminen vastuulliseen vanhemmuuteen erityisissä vanhempainkouluissa. Lasten itsetunnon vahvistaminen sekä väkivallattomuuden ja lasten oikeuksien opettaminen. Mielenterveysneuvojien kouluttaminen.

2006
Ihmisarvoinen vanhuus Angolassa ja Ugandassa.

2005
Nuorten ammatillisen koulutuksen tukeminen slummeissa ja pakolaisleireillä, erityiskohteina Kalkutta, Kakuma ja Kairo.

2004
Äitien tukeminen, erityiskohteena Kambodza.

2003
Väkivallan vastainen työ: rauhan ja sovinnon rakentaminen, erityiskohteena Ruanda.

2002
Toimivan kansalaisyhteiskunnan rakentaminen Keski-Amerikassa, erityiskohteena El Salvador.

2001
Aids-orpojen auttaminen. Valistuksen lisäksi tuetaan sairastuneita ja heidän omaisiaan sekä kehitetään kyläyhteisöjä, erityiskohteena Uganda.

2000
Lasten elinolosuhteiden parantaminen kehitysmaissa, erityiskohteina Bangladesh, Etiopia ja Peru.

1999
Asuinyhteisöjen vahvistaminen kehitysmaissa, erityiskohteena Zimbabwe.

1998
Kehitys-, pakolais-, ihmisoikeus-, terveys- ja stipendiohjelmat kehitysmaissa, erityiskohteena Mosambik.

1996-97
Omatoimisuuden tukeminen Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa, mm. myöntämällä pieniä, halpakorkoisia lainoja.

1994-95
Vaikeissa oloissa elävät lapset Angolassa, Eritreassa, Mosambikissa, Brasiliassa, El Salvadorissa, Nicaraguassa ja Kambodzassa.

1992-93
Naiset viidessä Afrikan maassa, Angolassa, Kamerunissa, Liberiassa, Malawissa ja Zimbabwessa, vuonna 1993 lisäksi elintarvikeapu ja pakolaisten auttaminen entisen Jugoslavian alueella ja Unkarissa.

1990-91
Itsenäisen Namibian koulutuksen, terveydenhoidon sekä sosiaalipalvelujen suunnittelu ja kehittäminen.

1988-89
Maatalouden, vesihuollon, terveydenhuollon ja koulutuksen kehittäminen Mosambikissa ja mosambikilaisten pakolaisten parissa naapurimaissa.

1986-87
Pakolaistyön tukeminen viidessä Afrikan maassa: Botswanassa, Etiopiassa, Sambiassa, Tansaniassa ja Zimbabwessa.

1984-85
Maanviljelyksen, koulutuksen ja terveyspalvelujen kehittäminen, paluumuuttajien asuttaminen ja kalastusohjelman tukeminen sekä elintarvikeapu Etiopiassa.

1982-83
Pakolaislasten ja -nuorten jälleenasutus, koulutuksen järjestäminen, naisten koulutuskeskuksen sekä yli 1000 kaivon rakentaminen Zimbabween.

1980-81
Asuntojen rakentaminen, koulutus- ja työmahdollisuuksien sekä terveydenhoitopalvelujen kehittäminen Kalkutassa Intiassa.

1978-79
Koulujen ja terveys- ja lääkintäasemien rakentaminen sekä terveydenhoitajien koulutus Sudanissa.

1976-77
Kilimanjaron sairaalan nenä-, korva- ja kurkkutautien klinikan ja vuodeosaston rakentaminen ja erikoislääkärin palkkaaminen Tansaniassa sekä Ambo-Kavangon kirkon nuorison kurssikeskuksen rakentaminen Namibiassa.

1974-75
Maatalouden kehittäminen ja traktoriasemien rakentaminen Bangladeshissa.

1973
Sairaanhoidon, ammattikoulutuksen, maanviljelyn ja sosiaalihuollon kehittäminen sekä pakolaisten auttaminen kehitysmaissa.

1972
Sairaanhoidon, ammattikoulutuksen, maanviljelyn ja sosiaalihuollon kehittäminen kehitysmaissa.

1971
Sairaanhoidon ja ammattikoulutuksen sekä maanviljelyn kehittäminen kehitysmaissa.

1970
Maanviljelyksen ja koulutustoiminnan kehittäminen kehitysmaissa.

1969
Sairaanhoidon ja muun ammattikoulutuksen edistäminen kehitysmaissa.

1968
Ammattikoulutuksen edistäminen kehitysmaissa.

1967
Kohteet jaettiin hiippakunnittain.

1966
Kehitysmaiden nälänhätä.

1965
Pakolaistyö Tanganjikassa.

1964
Kehitysmaiden nälänhätä.

1963
Ambo-Kavangon kirkko Namibiassa ja kehitysmaiden nälänhätä.