Suomalainen saattohoito-osaaminen laajenee yhteisvastuuvaroin

Vuoden 2014 Yhteisvastuukeräyksen kiistellystä saattohoitokampanjasta alkusykäyksensä saanut ja Yhteisvastuuvaroin rahoitettu Kuolevan hyvä hoito – yhteinen vastuumme -hanke on jo ensimmäisellä toimintakaudellaan onnistunut edistämään suomalaisen saattohoidon kehitystyötä.

Kuluneen vuoden aikana yhteisvastuuvaroin on järjestetty useita alueellisia saattohoitokoulutuksia muun muassa lääketieteen opiskelijoille ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä yleisölle avoimia että eri kohderyhmille suunnattuja saattohoitoaiheisia seminaareja.

Yhdeksässä hoitoyksikössä eri puolilla Suomea on käynnistetty puolen vuoden mittainen koulutusta, konsultointia ja työnohjausta sisältävä saattohoito kuntoon -prosessi. Sairaalasielunhoitajien välityksellä on jaettu osaamista ympäri maan erityisesti kuolevan ihmisen vakaumuksen sekä henkisten ja hengellisten tarpeiden tukemisessa ja elämän muistelussa.

– Saattohoidon kehittäminen on alkanut kiinnostaa suomalaisia, Terhokodin johtaja, ylilääkäri Juha Hänninen toteaa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Sosiaali- ja Terveysministeriö, sairaanhoitopiirit, potilasjärjestöt, oppilaitokset sekä evankelis-luterilainen kirkko ja seurakunnat ovat lähteneet yhteistyöhön parantamaan saattohoidon saatavuutta ja tasoa Suomessa.

– Koulutuksen ja osaamisen kehittämisen ohella tavoitteemme on saada saattohoito lisätyksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmiin, jolloin se tulisi huomioiduksi alueellisten terveyspalvelujen järjestämisessä, Hänninen sanoo.

– Asiaa ei kuitenkaan tulisi medikalisoida. Hyvä saattohoito ei ole vain kivunlievitystä. Myös kuolevan ihmisen perhe tarvitsee tukea. Liian usein perhe jääkin sivurooliin, mikä pahimmillaan vaikuttaa negatiivisesti esimerkiksi lasten hyvinvointiin vuosikausiksi eteenpäin, Juha Hänninen jatkaa.

– Yhteisvastuukampanja lisäsi ihmisten tietoutta aiheesta ja synnytti vahvaa tahtoa ja toimintaa saattohoidon parantamiseksi. Tämä on hieno osoitus siitä, mitä kaikkea arvokasta Yhteisvastuukeräyksellä voidaan saada aikaan. Tavoitteemme on, ettei yhdenkään kuolevan potilaan tarvitsisi kärsiä puutteellisen hoidon vuoksi, toteaa Yhteisvastuun keräysjohtaja Tapio Pajunen.

Lisätietoja:
Juha Hänninen, johtaja, ylilääkäri, Terhokoti, juha.hanninen@terho.fi, p. 050 365 8657
Tapio Pajunen, keräysjohtaja, Yhteisvastuu, tapio.pajunen@yhteisvastuu.fi, p. 0400 870 041

Lisätietoja hankkeesta: hyvakuolema.fi

xxx

Mitä on saatu aikaan vuoden kuluessa?

– Järjestetty muun muassa useita alueellisia saattohoitokoulutuksia sekä saattohoitoaiheisia seminaareja ja yleisötapahtumia eri kohderyhmille.
– Käynnistetty hoitoyksikköjen kehittämishankkeita Espoosta Kittilään.
– Koottu laaja verkosto ja aloitettu yhteistyö koulutus- ja vaikuttamistoiminnassa: mukana mm. Sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, sairaanhoitopiirit, Lihastautiliitto, Suomen Syöpäyhdistys, Hengitysliitto, Sydänliitto, Omaishoitajat ja läheiset, Kehitysvammaliitto, Muistiliitto, Munuais- ja maksaliitto, Vanhustyön keskusliitto, Lääkäriseura Duodecim, saattohoitokodit, Kirkkohallitus, sairaalasielunhoitajat ja Yleisradio.

Tulossa:

– Saattohoidon avoin verkkokurssi terveydenhuoltoalan ammattilaisille yhteistyössä lääkäriseura Duodecimin kanssa.
– Alueelliset koulutukset hoivakotien ja kotihoidon lääkäreille.
– Saattohoidon vapaaehtoiskurssi yhteistyössä Kansalaisopistojen liiton ja Kesäyliopistojen liiton kanssa.
– Saattohoidon kouluttajakoulutus käynnistyy syksyllä 2016.