Jokainen haluaisi pois

Pinta-alaltaan lähes neljä kertaa Suomea pienempi Jordania on ottanut vastaan viime vuosina reilut 650 000 virallisesti rekisteröityä pakolaista, kolmanneksi eniten koko maailmassa. Epäviralliset arviot liikkuvat 1−1,5 miljoonan pakolaisen kieppeillä. Yli puolet heistä on alle 18-vuotiaita. Valtaosa pakolaisista on kotoisin sodan rikkirepimästä Syyriasta. Osa heistä asuu keskelle aavikkoa pystytetyillä leireillä, osa paikallisyhteisöissä.

Elinolosuhteet pakolaisleireissä ovat karut. Esimerkiksi lähellä Syyrian rajaa sijaitsevassa Za’atarin pakolaisleirissä asuu tällä hetkellä noin 80 000 ihmistä reilun viiden neliökilometrin alueella. Kesäisin paahtava kuumuus korventaa työmaaparakkeja, joissa pakolaiset asuvat ja tuulessa pöllyävä hiekka tunkeutuu kaikkialle. Talvisin ongelmana on kylmyys ja sateen liejuksi möyhentämä maaperä.

Kulkulupien saaminen leirin ulkopuolelle on hyvin hankalaa ja töitä, nekin pääosin laittomia, on vain murto-osalla. Kansainvälisen työjärjestön ILOn mukaan nuorisotyöttömyys Lähi-Idän alueella, 28 %, onkin yksi maailman korkeimmista ja jatkokoulutusmahdollisuudet erityisesti pakolaisnuorille lähes olemattomat. 12−17-vuotiaista pojista enää 47 % ja tytöistä 54 % käy koulua.

Turhautuminen ja vaikeat elinolosuhteet raastavat hermoja. Sodan arvet ja huoli Syyriassa edelleen olevista perheenjäsenistä kalvavat mieltä. Jokainen haluaisi pois. Mieluiten takaisin Syyriaan ja jos se ei ole mahdollista, mihin tahansa muualle.

Pakolaistilanne kiristää pinnoja myös jo ennestään velkaantuneessa ja työttömyysongelmien kanssa kamppailevassa Jordaniassa. Kansainvälisen yhteisön tuki Jordanialle ja sen naapurimaille on ollut riittämätöntä.