Sateisenakin päivänä auringon valo matkaa maahan noin 30 uhrin ajan.

Joka minuutti 4 nuorta joutuu kouluväkivallan uhriksi Suomessa.

Koulukiusaamista vai kouluväkivaltaa?

Yhteisvastuukeräyksen kampanjalla halutaan kiinnittää huomiota nuorten lisääntyneeseen väkivaltaan ja siitä käytettäviin sanavalintoihin. Kampanja haastaa pohtimaan erityisesti koulukiusaamista ja kouluväkivaltaa sanoina. On tärkeää, että käytetään oikeita termejä, jotta kaikki ymmärtävät tekojen seuraukset ja vakavuuden. Tähän Yhteisvastuun kampanja haluaa tarttua.

Yhteisvastuun tuotoilla sovitellaan nuorten väkivaltatilanteita

Nuoren arvostavalla kohtaamisella voidaan päästä kiinni väkivaltatekojen juurisyihin ja vaikuttaa niihin. Yhteisvastuulla 2023 sovitellaan ja ratkaistaan nuorten väkivaltaa ja konflikteja. Kotimainen kumppani Aseman Lapset ry laajentaa työtään nuorten vakavien konfliktien ratkaisemiseksi mm. sovittelutoiminnan avulla. Lisäksi keräystuotosta osa jää seurakunnille nuorten tukemiseen ja auttamistyöhön.

Tuemme väkivallan vähentämiseksi tehtävää työtä maailmalla

Yhteisvastuukeräyksen avulla Kirkon Ulkomaanavun (KUA) katastrofirahasto tukee lasten ja nuorten kouluun paluuta viidellä alueella Keniassa. Pahin kuivuus neljään vuosikymmeneen on kasvattanut turvattomuutta ja saanut tuhannet lapset ja nuoret keskeyttämään koulunkäynnin.

Yhteisvastuu-dokumentit

Katso Jessen, Cheptoyon ja Kipkoririn tarinat
sekä tietoisku Aseman Lapset ry:n sovittelutoiminnasta.

Jessen väkivaltainen käytös lähti omasta pahasta olosta. Onneksi löytyi aikuisia, jotka ymmärsivät nuoren tuskan ja kivun ja valoivat uskoa muutoksen mahdollisuuteen.
Aseman Lasten ammattilaisten toteuttama sovittelu on tehokas keino katkaista väkivallan kierre. Siinä nuori oivaltaa toisen näkökulmaa ja oppii ottamaan vastuun omista teoistaan.
Nuori kouluttamaton leski, Cheptoyo, elättää yksin pientä perhettään keräämällä heinää ja polttopuita.
Kipkorir, entinen karjavaras, yrittää lopettaa vuosien väkivaltaisuudet koulutuksen ja jalkapallon avulla.

Katso myös tasavallan presidentin pitämä kampanjan
avauspuhe sekä Yhteisvastuu-piispan vetoomus.

Yhteisvastuu-piispa Jukka Keskitalo: Lahjoituksellasi ehkäistään väkivaltaa, puututaan koulukiusaamiseen, sovitellaan konflikteja ja autetaan nuoria maailman katastrofialueilla. Kiitos kun välität!

Älä odota. Lahjoita.

Meitä kaikkia tarvitaan, jotta nuorten ei tarvitsisi kokea henkistä tai fyysistä väkivaltaa koulussa, vapaa-ajalla eikä sosiaalisessa mediassa.