Kohtalokas kuivuus

Luoteis-Keniassa Etelä-Sudanin, Ugandan ja Etiopian rajanaapurissa sijaitseva Turkana on Kenian maakunnista kaikkein köyhin. Lähes 88 prosenttia alueen asukkaista elää köyhyysrajan alapuolella. Kenian talous on kasvanut vauhdikkaasti viimeisten kymmenen vuoden aikana,

mutta kasvun mukanaan tuoma hyvinvoinnin kehitys ei ole ulottunut pohjoisen takamaille. Turkanan alueella valtaosa ihmisistä elää kylissä, joissa ei ole sähköä tai juoksevaa vettä. Vuosina 2016−2017 aluetta kovasti koetellut ja edelleen jatkuva kuivuus on tehnyt turkanoiden elämästä todella vaikeaa.

Perinteinen elinkeino tuhoutunut

Karja on Turkanan asukkaille perinteinen vaurauden ja arvostuksen symboli, mutta kuivuuden takia valtaosa karjasta on kuollut. Karjankasvatuksesta toimeentulonsa perinteisesti hankkineet ihmiset ovat menettäneet elinkeinonsa. Puute vedestä ja laidunmaasta on johtanut konflikteihin, jotka näkyvät lisääntyneenä turvattomuutena. Ihmisiä ryöstetään ja tapetaan maanteillä rahan vuoksi ja karjaa varastetaan.

Vaihtoehtoisten toimeentulomahdollisuuksien löytäminen alueella ei ole helppoa. Ne, joilla karjaa vielä on, joutuvat muuttamaan usein ja vaeltamaan perheineen pitkiä matkoja etsiessään vettä itselleen ja eläimilleen. Koulua käyville tämä tarkoittaa opintojen keskeytymistä.

Koulutuksen avulla uusia toimeentulomahdollisuuksia

Turkanan alueella koulussa käyvien lasten ja nuorten määrä on todella alhainen verrattuna maan keskitasoon. Arvioiden mukaan alueen kouluikäisistä noin 40 % ei käy koulua ja aikuiset mukaan lukien 84 % ei ole koskaan käynytkään. Koulussa aloittaneista vain yksi viidestä käy läpi kaikki kahdeksan luokkaa. Koulumaksut ja koulutarvikkeiden hankinta on ylivoimaisen kallista monille perheille.

Myös perinteiseen kulttuuriin liittyvät asenteet vaikeuttavat lasten ja nuorten koulunkäyntiä. Koulutuksen pidemmällä aikavälillä tuomia hyötyjä on vaikea ymmärtää, kun tytön perheen avioliiton kautta saamat myötäjäiset tai pojan työ paimenena tuovat välittömästi tuloja perheelle. Lapsiavioliitot ovatkin alueella suuri ongelma ja este tyttöjen koulunkäynnille.

Paimentolaisperheiden parissa tehdään muun muassa Yhteisvastuukeräyksen tuella tiivistä työtä. Perheille kerrotaan koulutuksen hyödyistä ja kannustetaan heitä ilmoittamaan lapsensa kouluun. Ilmaston muuttumisen ja sen seurausten myötä nuoret tarvitsevat tulevaisuudessa uusia vaihtoehtoja toimeentulon hankkimiseen.

Lapset ja nuoret kouluun

Yhteisvastuuvaroin

  • tuetaan erityisen vaikeassa asemassa olevien ja koulunsa jo keskeyttäneiden lasten ja nuorten paluuta takaisin kouluun.
  • tuetaan yritteliäiden oppilaiden opintoja taloudellisesti.
  • jaetaan koulu- ja hygieniatarvikkeita oppilaille.
  • rakennetaan koulujen yhteyteen vesijärjestelmiä ja -säiliöitä, jotta lapset saavat juoda ja pestä kätensä.
  • kerrotaan perheille koulutuksen hyödyistä ja kannustetaan heitä laittamaan lapsensa kouluun.
  • koulutetaan lisää päteviä opettajia syrjäseuduille.

Kuva: Tatu Blomqvist / Kirkon Ulkomaanapu