Miten autamme

  • Kannanotto: Yhdenmukaiset opiskelumahdollisuudet!

  • Yhteisvastuusta tukea Takuusäätiön toimintoihin

  • Yhteisvastuu lisäsi saattohoito-osaamista

  • 11 000 lasta kouluun Kenian kuivuusalueella

  • Opettajia, kouluja ja vessoja Somalian kuivuuspakolaisille

  • Ugandan pakolaisasutusalueille töitä ja koulutusta

  • Toivoa ja iloa pakolaislapsille ja -nuorille

  • Kavereita ja kivaa tekemistä partiosta

  • Lisää vapaaehtoisia auttajia

Kannanotto: Yhdenmukaiset opiskelumahdollisuudet!

Vuonna 2019 Yhteisvastuukeräys kutsui vuoden keräysteemaan liittyen valtakunnalliset lapsi- ja nuorisojärjestöt laatimaan kannanottoa jokaisen nuoren oikeudesta opintoihin perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta.

Kannanotto luovutettiin kaikille eduskuntaryhmille.

Miten nuorten yhdenvertaiset opiskelumahdollisuudet voitaisiin turvata?

1) Maksuton toisen asteen koulutus
Perheen tai nuoren varattomuus ei saa olla esteenä toisen asteen opiskelulle. Maksuttomuuden kehittämiseen tarvitaan valtakunnallisen tason ratkaisuja, esimerkiksi lainsäädäntöä kaikille maksuttomasta toisen asteen koulutuksesta.

2) Perustaidot riittävälle tasolle
On varmistettava, että perustaidot, kuten luku- ja kirjoitustaito sekä sosiaaliset taidot kehittyvät riittävästi peruskouluaikana, jotta osaaminen riittää toisen asteen opintoihin.

3) Painopiste ennaltaehkäiseviin palveluihin
Nuorten koulutusta ja opinnoissa pärjäämistä edistetään parhaiten kehittämällä ennaltaehkäisevää nuoriso- ja perhetyötä jo peruskoulussa, erityisesti yläkouluaikana. Sosiaali-, terveys-, ja mielenterveyspalvelujen sekä koulun opiskelijahuollon yhteistyömahdollisuudet on varmistettava. Avun pitää lähteä nuorten omasta kokemusmaailmasta ja heidän tarpeistaan.

Myöhemmin keväällä kannanoton tavoite kirjattiin uuden hallituksen hallitusohjelmaan. Yhteisvastuu oli myös tällä tavoin parantamassa maailmaa.

Tutustu kannanottoon

Kannanoton allekirjoittajat:

Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry, Milla Kalliomaa
Me-säätiö, Ulla Nord
Nuori Kirkko ry, Sami Ojala
Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila
Lastensuojelun keskusliitto, Hanna Heinonen
Pelastakaa Lapset ry, Hanna Markkula-Kivisilta
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry, Anna Munsterhjelm
Yhteisvastuukeräys, Tapio Pajunen

Takaisin ylös