Seurakuntakysely 2022

Yhteisvastuun seurakuntakysely korostaa yhdessä tekemisen merkitystä

Yhteisvastuun vuosittainen seurakuntakysely toteutettiin tänä vuonna poikkeuksellisen laajana. Keräyksen tueksi tuotettuja materiaaleja on viime vuosien aikana lisätty seurakuntien toiveesta. Tämän vuoden kyselyssä kartoitettiin materiaalien käyttöä ja tarpeellisuutta seurakunnissa. Vastausten pohjalta materiaaleissa keskitytään kaikkien eniten käytettyihin, jotta tilaa jää edelleen myös uusille ideoille ja tarpeille.

Seurakuntakysely lähetettiin seurakuntien nimeämille Yhteisvastuun keräyspäälliköille, mutta vastaajana saattoi toimia myös keräyspäällikön sijaan joku muu seurakunnassa. Vastauksia tuli 143 suomenkielisestä seurakunnasta ja vastaajista 81% oli diakoniatyöntekijöitä.

Esite, keräyslipas, virikeaineisto ja somen kampanjankuvat tehokkaassa käytössä

Painetusta materiaalista eniten on käytetty esitettä (98%).  Keräyksessä digitaalisen lahjoittamisen osuus on kasvanut merkittävästi. Keräyslippaat ovat kuitenkin olleet käytössä  98% vastaajien seurakunnista. Vaikka rajoitusten vuoksi ovelta ovelle kerääminen on vuonna 2022 ollut aiempaa vähäisempää,  tapana sopivimpana pidettiin lipaskeräystä, seuraavaksi parhaimpana esitettä lahjoitustietoineen. Listakeräystä ovelta ovelle keräyksen muotona ensisijaisena piti vain 10% vastaajista.

Verkosta tulostettavasta materiaalista suosituin oli virikeaineisto (88%) eli hartauksia ja toimintavirikkeitä käytettiin kattavasti. Virikeaineiston sisältöä on hyödynnetty kaikkein eniten eri-ikäisten ryhmätoiminnassa ja seurakunnan kerhoissa sekä päivänavauksissa ja hartauksissa.

Digitaalisesta materiaalista käytetyimpiä olivat sosiaaliseen mediaan tehdyt kampanjankuvat (86%) ja seurakunnan verkkosivujen lahjoitusbanneri (79%), jonka kautta lahjoittaminen kerryttää oman seurakunnan Yhteisvastuu-tuottoa.

Kesällä 2021 seurakuntiin lähetettyä Yhteisvastuun Pakopeliä oli käyttänyt 44%.
Materiaalien avulla teemaa on ollut helppo pitää esillä (81%).

Yhteisvastuun kautta seurakuntaan osallistumisen tavat monipuolistuu!

Kyselyn avoimet vastaukset osoittivat Yhteisvastuun toteuttajien luovuuden. Samalla avoimet vastaukset kuvaavat hyvin seurakuntien keskenään erilaista todellisuutta. Materiaaleilla on lisätty omaa asiantuntemusta sekä hyödynnetty mm. ideoiden pohjana, keskustelun virittäjänä, vapaaehtoisten kouluttamiseen, lahjoittajien vakuuttamiseen sekä diakonian ja auttamisen teemojen käsittelyyn.

Vastaajista 60% ajatteli, että Yhteisvastuukeräyksen ansiosta seurakunnassa on monipuolisempia osallistumisen mahdollisuuksia.

Myös omaan seurakuntaan jäävän keräystuoton osuutta piti 53% merkittävänä oman seurakunnan toiminnalle.

Jatkuvan keräysluvan mahdollistamana 67% aikoo jatkaa seurakunnan YV-keräystä syksyllä. Monin paikoin keväällä 2021 vapaaehtoisvoivat valjastettiin Ukrainan auttamiseen ja Yhteisvastuun kevään suunnitelmia siirrettiin syksyyn.

”Pitkät perinteet, tapahtumat, somen parempi hyödyntäminen, sitoutuneet vapaaehtoiset.”  Seurakunnan suurimmat mahdollisuudet Yhteisvastuun toteuttamisessa kiteytyy monin paikoine tähän. Lisäksi verkostoituminen, yhdessä tekeminen ja selkeä tavoite kirjattiin moneen vastaukseen.

75% vastaajista ajatteli, että seurakunnan Yhteisvastuukeräykseen 2022 valitut toimintatavat ovat olleet onnistuneita. Hienoa!