Denchem Crew

Yesterday at Kamppi shopping center #DenchemCrew #AfrobeatsDancers #Kamppi #Helsinki #Yhteisvastuu