Euroopan solidaarisuusjoukkojen verkostotapaamisessa puretaan solidaarisuuden kiistanalaistakin käsitettä. Mitä mieltä sinä olet asiasta? #kansalaistoiminta #moniäänisyys #yhteisvastuu #yhdessätekeminen #rauha