Valkeislammen kodalla yhteisvastuun merkeissä.
#yhteisvastuu