Markki-Partio ry

Posti toi yhteisvastuumerkit. Lippukuntamme osallistui yv-keräykseen monin eri tavoin: oltiin mukana perhetapahtuman järjestelyissä, osallistuttiin tonkkakeräykseen ja käytiin eri kylillä järjestetyissä yhteisvastuujuhlissa kertomassa partiosta.
#markkipartio #pohjanmaapartio #partioscout #yhteisvastuu