Henna

Yhteisvastuu 2016 torjuu nuorten syrjäytymistä Suomessa ja Ugandassa.

Suomessa yhteisvastuuvaroin tuetaan nuorten elämänhallintataitojen kehittymistä ja osallisuutta partiotoiminnan avulla. Syrjäytymisvaarassa olevia nuoria etsitään ja ohjataan partion pariin muun muassa tukemalla köyhistä perheistä tulevien nuorten partioharrastusta.
Siksi minäkin annoin tänään aikaani luottissemman yhteydessä.

#yhteisvastuu #partioscout #päivänhyvätyö