Sibbo svenska församling

Försäljning av #gemensamtansvar produkter på Sjueuroslunchen i Kyrkoby församlingshem! Du kan vara med och hjälpa, ännu håller insamlingen på en tid! #sibbosvenskaförsamling #sipoo #sibbo #yhteisvastuu