Yhteisvastuu

Yhteisvastuun nälkä-kampanja poiki kansalaisaloitteen, jossa ehdotetaan säädettäväksi laki takuutulosta ja muutettavaksi takuueläkkeestä annettua lakia. Näillä toimenpiteillä parannettaisiin ansio- ja hintakehityksestä jälkeenjäänyttä perusturvaa sekä mahdollisuutta kohtuullisen kulutukseen. Niin ikään vähennettäisiin pitkäaikaista toimeentulotuen tarvetta ja tarvetta turvautua leipäjonoihin. Allekirjoita ja vaikuta!