Yhteisvastuu

Vuoden 2018 Yhteisvastuukeräys tuotti mahtavat
3 138 702,14 euroa! Varoilla torjutaan nälkää ja köyhyyttä Suomessa ja maailman konfliktialueilla. Lämmin kiitos avusta lahjoittajille, vapaaehtoisille, seurakuntien työntekijöille ja kaikille muille keräyksessä mukana olleille!