Arkiater Risto Pelkonen: ”Att äldre utgör en så stor del av dem som är i behov av mathjälp är tragiskt.”

Arkkiatri Risto PelkonenArkiater Risto Pelkonen kom på Gemensamt Ansvars begäran upp med ett recept för ett bra liv som äldre.

Redan inledningsvis vill Risto Pelkonen, 89, ifrågasätta hela äldre- eller åldringskonceptet.

”Alldeles som om gamla människor var något helt väsensskilt från unga. Vi är alla ett. Åldrandet är en gåva, men det kan ta på krafterna. Ju längre man lever, desto mer sjukdomar hinner man få.

Pelkonen anser att ett gott liv – i vilken ålder som helst – innefattar modet att göra det som är möjligt och sinnesnärvaro nog att acceptera det man inte kan påverka.

”Man måste vara både modig och ödmjuk.”

Hemmet är rätt plats för en gammal människa

Pelkonen är en stark förespråkare för att bo hemma så länge det alls går.

Som ordspråket säger: ”Egen härd är guld värd”. Om man får den service man behöver klarar man sig hemma även om man är i dåligt skick. Tillgänglighet är viktigt både i hemmet och i vardagsmiljön. Diskriminering tär på hälsan och livsglädjen.”

Äldre måste få möjlighet att delta i beslutsfattande som påverkar dem själva, betonar Pelkonen. Att främja tillgängligheten är samhällets ansvar. Där har äldreråden en viktig roll.

”När det blir dags för långtidsvård ska också den vara hemliknande.”

Äldre hör inte hemma i matköer

Att äldre utgör en så stor del av dem som är i behov av mathjälp ser Pelkonen som tragiskt.

”Att behöva förlita sig på brödkön är en förnedrande erfarenhet för vem som helst. Ingen går dit för att träffa bekanta. Det är bristen och hungern som driver en dit. Statistiken vittnar om att många gamla människor lever i fattigdom. När fattigdom och ensamhet går hand i hand är hoppet och ett meningsfullt liv långt borta. Det är också det som årets Gemensamt Ansvar handlar om.

Ta till exempel läkemedel för att behandla sjukdomar. De kan få ekonomin att gå på minus för vem som helst.

”Sant. Det bästa sättet att påverka läkemedelspriserna är att minska självriskandelen. För många äldre är det den höga självrisken som tar även de sista slantarna.”

Pelkonen anser att de äldres trånga livsrum kan förbättras med samhälleliga stödfunktioner. Först måste man dock hitta de äldre som är i behov av sjukvård, social trygghet och omsorg.

”En klart namngiven aktör måste ha helhetsansvaret för den äldre befolkningens välmående och servicesystemens funktion i den egna kommunen eller staden. Alla har rätt till tillräcklig vård och omsorg”, efterlyser Pelkonen och fortsätter: ”På många ställen sköts dessa saker redan bra.”

Var du med dig själv, som en del av gruppen.

Pelkonen anser att ett gott liv är det att man trivs med sig själv, att man hör till ett sammanhang och att man kan göra något för någon annan.

”Människan lever genom andra människor Ofrivillig ensamhet gör ingen gott. Grunden till ett gott liv ligger i interaktionen mellan gamla och unga.”

”När de unga lämnar hemknutarna och flyttar till städerna för att studera och skapa sin egen tillvaro, blir gamlingarna kvar på hemorten. Ensamma.”

”Frivilligarbetet, äldreråden och församlingarna spelar en mycket viktig roll när det gäller att bekämpa ensamheten. Också här är det fråga om ett samhällsansvar.”

EFTERORD: ”Ålderdomen är en skattkista”

”Jag är evigt tacksam över att ha fått leva så här länge. Det går bra att vara gammal när man är förhållandevis frisk. Man får betrakta den omgivande och den egna inre världen i lugn och ro med hjälp av den tysta kunskap som erfarenheten gett en. Jag lever. Jag har sett och hört mycket och mist många. Det här är min ålderdom.

Det är glädjande att äldre respekteras ute på gator och torg. Alltid möter man omtänksamma människor. Respekt för ålderdomen är en väsentlig del av den värdefulla tradition som överförs från en generation till nästa.”

DET RÄCKER INTE MED TUMMEN UPP – NU BEHÖVS PENGAR!

De äldre i Finland och ute i världen behöver din hjälp. Kom med och ge ditt bidrag! Donera med MobilePay till numret 85050 eller ge en donation på adressen gemensamtansvar.fi/ga Tack! Kyrktjänsts insamlingstillstånd RA/2020/639, på Åland: ÅLR 2021/3294.