Assistent för medelanskaffningen

Insamlingen Gemensamt ansvar och Kotimaanapu, som förvaltas av Kyrktjänst rf söker en tvåspråkig assistent för medelanskaffningen i sexpersonersteamet för medelanskaffning

Teamet för medelanskaffning har till uppgift att genomföra och främja anskaffningen av medel för Kyrktjänst, särskilt i fråga om varumärkena insamlingen Gemensamt ansvar och Kotimaanapu samt verksamhet i anslutning till dessa. Insamlingen Gemensamt ansvar har genomförts sedan 1950 och Kotimaanapu sedan 2015.

Läs mer.