Ökade frivilligresurser med hjälp av insamlingen Gemensamt Ansvar

I år har finländarna donerat 3 604 838,87 euro till insamlingen Gemensamt Ansvar. Pengarna går till att utvidga frivilligverksamheten Helhjärtat till hela Finland och främja barnens skolgång i Haiti.

– I framtiden kommer vi att behöva allt mer frivilligarbete och grannhjälp då den offentliga ser-vicen skärs ned. Utan frivilliga kan vi inte hjälpa dem som behöver hjälp. Insamlingen Gemen-samt Ansvar är ett stort finländskt frivilligevenemang och ett fint exempel på bistånd och samhällsaktivitet. Tiotusentals frivilliga insamlare har än en gång visat att kärleken till nästan bor djupt i finländarnas hjärtan. Vi ska hjälpa utsatta medmänniskor, oavsett om de bor i samma kvarter eller långt borta i ett utvecklingsland, säger insamlingschefen Tapio Pajunen.

Vasa svenska församling lyckades samla in drygt 140 procent mer än i fjol. – Det goda resultatet uppnåddes uttryckligen genom gemensamt ansvar. Församlingens alla arbetsområden och en stor grupp frivilliga visade sin kärlek till nästan genom att samla in pengar. Välgörenhet är inte en uppgift bara för de kyrkligt anställda tjänsteinnehavarna, poängterar Lena Streng, ledande diako-nitjänsteinnehavare vid Vasa svenska församling.

I Finland används insamlingsmedlen från Gemensamt Ansvar till att utvidga frivillignätverket Helhjärtat till hela landet, så att allt fler människor kan få den hjälp och det stöd de behöver. In-samlingsmedlen används också till att effektivera rekryteringen och utbildningen av nya frivilliga. Helhjärtat-verksamheten samordnas av Kyrktjänst rf.

I Haiti används insamlingsmedlen under de kommande åren till att bygga nya skolor där även de fattigaste barnen har möjlighet att gå. Skolorna byggs så att de ska klara jordbävningar och orkaner. Vid sidan av skolbyggena utvecklas även skolornas administration och undervisningens kvalitet i Haiti. Kyrkans Utlandshjälp ser till att hjälpen kommer fram.

Insamlingsredovisningen överräcktes den 10 november till insamlingens beskyddare, republikens president Sauli Niinistö. Intäkterna fördelas mellan Kyrkans Utlandshjälps biståndssamarbete och katastrofhjälp (60 %), frivillignätverket Helhjärtat som administreras av Kyrktjänst (20 %), Kyrkans diakonifond samt diakoniarbetet i stiften (10 %) och i församlingarna (10 %). Insamlings-resultaten per församling finns på adressen yhteisvastuu.fi/sv.

resultat

Resultat 2015 Borgå stift
Resultat 2015
Bästa församlingar
Bästa stora församlingar

Närmare information:

Tapio Pajunen
insamlingschef, Gemensamt Ansvar
tfn 0400 870 041, tapio.pajunen@yhteisvastuu.fi
yhteisvastuu.fi/sv/

År 2016 går insamlingsmedlen från Gemensamt Ansvar till att motverka utslagning av unga i Fin-land och Uganda. Insamlingen startar söndagen den 7 februari 2016 och den leds av biskop Jari Jolkkonen från Kuopio stift.

Uganda utländskt insamlingsmål för Gemensamt Ansvar 2016

På grund av regeringens nedskärningar i utvecklingssamarbetet blir Kyrkans Utlandshjälp tvungen att upphöra med sitt arbete i fem länder. Ett av dessa länder är Moçambique, som valts ut som exempelland för insamlingen år 2016.

Uganda har valts ut som ersättande insamlingsmål i stället för Moçambique och de medel som insamlas för den internationella diakonin i samband med Gemensamt Ansvar 2016 går nu till Uganda där man stöder de ungas utbildning och utkomst.

Av samma anledning sker även förändringar i andra av Gemensamt Ansvars målområden. Nya målområden från och med början av 2016 är Uganda, Centralafrikanska republiken, Myanmar, Mellanöstern och Centralamerika. Insamlingskommittén för Gemensamt Ansvar behandlade ärendet på sitt möte 19.10.2015.