Ensam med barnen

30-åriga Lilia Moyo flydde från Sydsudan till Uganda i slutet av oktober 2016. ─ Soldaterna sköt på folk och alla började springa åt olika håll, berättar Lilia om den kaotiska situationen i hemtrakten. Hennes man ville stanna i Sydsudan och försvara hemmet. Lilia flydde med sina barn och sin bror och hans barn.

Resan till fots från Sydsudan till Uganda tog en månad. ─ Med så små barn var vi tvungna att stanna och vila ett par dagar ibland. Barnen var utmattade och vägrade att gå, och vi kunde inte bära dem alla. Trots att skottlossningen hördes allt närmare måste vi laga mat så att barnen kunde fortsätta, berättar Lilia.

Hennes bror återvände snart till Sydsudan och Lilia fick ensam ta hand om sina fyra egna och broderns fyra barn. Även om barnen är trygga i flyktingbosättningen Bidi Bidi i Uganda mår de inte särskilt bra. Till exempel malaria är en återkommande gäst och det finns inte alltid mediciner. Lilia oroar sig också över sin mormor som på grund av ålder och hälsa inte kunde fly, utan måste stanna hemma. Lilia har inte fått några nyheter om henne.

I Sydsudan odlade Lilia marken, sålde produkter på marknaden och försörjde på så sätt sin familj. Nu känner hon sig frustrerad då det inte finns någonting att göra. Dagarna är monotona, alla är rädda för att maten ska ta slut och väntar på ny mathjälp.

Lilia skulle vilja arbeta för att förbättra familjens levnadsförhållanden. Hon är särskilt tacksam för de frön och den odlingsutbildning hon fått från Kyrkans Utlandshjälp. Nu lär sig familjen att omsätta odlingstipsen i praktiken. Odlingen i köksträdgården ger henne något att göra i vardagen och är ett mycket välkommet tillägg i familjens kost. I framtiden kanske hon kan sälja en del av skörden och på så sätt förbättra familjens självförsörjning.

Gemensamt Ansvar 2018 bekämpar hunger och fattigdom i världens katastrofområden och i Finland. Genom att bidra till insamlingen stöder du till exempel familjer som liksom Lilia flytt undan krig och som desperat kämpar för sitt uppehälle.