Ett mardrömslikt äktenskap

23-åriga Dinah från Mellanöstern tvingades gifta sig med en kusin till sin lillasysters man som bor i Finland. När systern gifte sig hade familjen inte tillräckligt med pengar till hemgiften. De två släkterna hade då kommit överens om att storasystern gifts bort till lillasysterns makes kusin som ersättning för den uteblivna hemgiften.

Mannen hade redan bott i Finland i åratal och hade ett framgångsrikt företag. När Dinah kom till Finland låste maken in henne i sitt hem och tog ifrån henne passet och andra dokument. Dinah kunde inte finska, hade inga pengar och var därför helt beroende av sin man.

Mannen tvingade Dinah att göra allt hushållsarbete. Dessutom var hon tvungen att jobba 12 timmar långa dagar utan lön i en släktings företag. Dinah kördes till  och från arbetet och hade inga möjligheter att fly. Mannen utövade fysiskt, sexuellt och psykiskt våld.

Till sist blev Dinah gravid. Under ett besök på rådgivningen fick hon en broschyr om föreningen Monika-Naiset Liitto ry och läste om möjligheterna att söka hjälp mot våld. Hon lyckades ringa till resurscentret Monikas samtalstjänst och fick information om hur man kan söka sig till hjälpsystemet för människohandelsoffer.

Dinah har tillsvidare inte vågat gå vidare med sitt ärende. Hon är rädd för att det skulle orsaka ytterligare svårigheter om hon söker hjälp, och utsätta hennes lillasyster och övriga familj för livsfara. Hennes stödrelation till Monika-Naiset finns alltjämt kvar.

Berättelsen har verklighetsbakgrund. Detaljer och personernas personuppgifterna har ändrats för att skydda deras integritet.