Testamentsgåva

Gemensamt Ansvar är den evangelisk-lutherska kyrkans årliga storinsamling som beskyddas av republikens president. Insamlingen hjälper nödställda människor i Finland och i utvecklingsländer oavsett ursprung, religion eller politisk övertygelse.

I snart 70 år har insamlingens frivilliga arbetat osjälviskt för att hjälpa medmänniskor som har det sämre ställt både i Finland och i utvecklingsländer. Genom att komma ihåg Gemensamt Ansvar i ditt testamente är du med och stärker kärleken till nästan i finländarnas hjärtan också i framtiden.

En testamentsgåva kan förändra en medmänniskas liv

Tack för att du överväger en testamentsdonation till insamlingen Gemensamt Ansvar. Du behöver inte ha en stor egendom för att göra en testamentsdonation. Också en liten gåva kan vara avgörande för att få till stånd en positiv förändring i en hjälpbehövande människas liv. Genom ditt testamente kan du donera hela din egendom eller en del av den, till exempel värdepapper, bostäder, fastigheter, smycken, aktier, föremål, tavlor eller penningmedel.

Utgångspunkten är vad du vill att ska hända med den egendom du lämnar efter dig. I ditt testamente kan du själv bestämma hur stor del av din egendom du vill donera för att hjälpa utsatta medmänniskor.

Det är inte särskilt svårt att göra upp ett testamente, men lagens bestämmelser och formkrav måste uppfyllas för att din vilja ska förverkligas på det sätt som du önskar. Du kan utnyttja vår testamentsguide som hjälp när du gör upp testamentet. Vi respekterar din sista vilja och därför hoppas vi att du ber en expert upprätta eller granska testamentet.

Lagtexten om testamenten finns på www.finlex.fi/sv i 9–16 kap. i ärvdabalken (5.2.1965/40) och i avdelning Ci 235 i Finlands Lag I.

Insamlingen Gemensamt Ansvar hör till det allmännyttiga samfundet Kyrktjänst rf, och behöver därför inte betala skatt på testamentsdonationer. Din gåva används därför oavkortat till insamlingens hjälparbete.

Visste du? Om du inte har några närmare släktingar än kusiner och du inte har upprättat något testamente övergår din egendom efter din död till staten. Genom ett testamente kan du själv bestämma att din egendom ska användas för ändamål som är viktiga för dig, till exempel det hjälparbete som insamlingen Gemensamt Ansvar stöder.

Du kan ringa Gemensamt Ansvars kundtjänst, tfn 040 700 9902, skicka e-post till yhteisvastuu@yhteisvastuu.fi eller beställa guiden per post.

Bekanta dig med testamentsguiden.