Gemensamt Ansvar 2022 samlar in pengar för att hjälpa barn och unga

Temat för Gemensamt Ansvar 2022 är att hjälpa barn och unga som lider av coronapandemins följder. Under kampanjen fokuserar vi särskilt på de 15–19-åriga ungdomar som har lidit allra mest till följd av distansundervisningen. Vår finländska partner är Lasten ja nuorten keskus som sedan tidigare är en bekant samarbetspartner för församlingarna. Inom den internationella diakonin är det som tidigare Kyrkans Utlandshjälp som ser till att hjälpen når fram. Det är bra om församlingarna redan nu kan börja fundera på hur den del av intäkterna som blir kvar i den egna församlingen bäst ska styras till verksamhet som motsvarar insamlingstemat. Under hösten kommer vi att återkomma närmare till innehållet i nästa års insamling.

De gamlas vecka en slutspurt för insamlingen 2021

Den förlängda insamlingstiden för Gemensamt Ansvar har efter coronavåren gett församlingarna möjlighet att också i år samla in medel längre än förut. Insamlingen till förmån för äldre personer pågår i många församlingar runtom i landet ännu under hösten på olika evenemang och med bössinsamlingar.

De gamlas vecka ordnas på riksnivå den 3–10 oktober 2021. I anknytning till veckan uppmärksammar Gemensamt Ansvar de äldre genom att lyfta fram sitt viktiga tema samt ordna penninginsamlingar och evenemang.