Historik

Fyra år efter krigsslutet, dvs. hösten 1949, gjorde generalsekreteraren för Suomen Kirkon seurakuntatyön keskusliitto Toivo Laitinen en rundresa i Östra och Norra Finland. Tillsammans med socialsekreterare Lauri Tuomi insåg han vad två års missväxt hade lett till. De såg hur den omfattande arbetslösheten gjorde det svårt för familjer att överleva. Barnen var undernärda. Samma år hade två krigstida understödsorganisationer upplösts. Finland saknade ett system för att hjälpa dem som bodde i de fattigaste delarna av landet.

Hemkomna från resan föreslog de båda herrarna en stor insamlingskampanj för att hjälpa offren för frosten och arbetslösheten i Norra och Östra Finland.

Biskopsmötet beslöt anordna insamlingen i december 1949. Intäkterna från den första kampanjen fördelades så att varje lokalförsamling fick använda 50 % av de insamlade medlen för sitt eget diakoniarbete. Resten fördelades jämnt mellan diakonala institutioner och diakoniarbetet i de olika stiften. Kyrkoherden i Varkaus Kustaa Sarsa var den som hittade på kampanjens namn: Gemensamt Ansvar.

Republikens president inbjöds att bli kampanjens beskyddare. Redan under kampanjens första år föddes traditionen att republikens president håller ett öppningstal. Till en början radierades talet, senare televiserades det.

På 1950-talet användes intäkterna från kampanjen enbart i Finland. Med pengarna reparerade man undermåliga bostäder och organiserade rekreation för trötta husmödrar. Fattiga hushåll fick en ko eller en häst, handikappade fick rullstolar och pensionärer fick ordentliga sängar. Begåvade barn fick stipendier för utbildning.

Insamlingen har varje år har ett specialändamål. På det sättet har insamlingen genom åren lyft fram många olika grupper med svåra levnadsomständigheter, t.ex. änkor, föräldralösa barn, hemlösa, mentalt eller fysiskt handikappade och ensamma åldringar.

På 1960-talet ville man ge en del av de insamlade medlen för att avhjälpa nöden i andra länder. År 1963 gick en del av pengarna till hungersnödens offer i Ambo-Kavango i Namibia. Den lokala kyrkan i Namibia var bekant för finländarna genom missionsarbetet.

Alltsedan starten har Insamlingen Gemensamt Ansvar varit en framgång. Redan år 1950 genomfördes den i varje församling i vårt land. Den gången var målet att samla in 30 miljoner mark men resultatet blev runt 60 miljoner mark, dvs. mer än dubbelt upp.

Under åren har insamlingen huvudsakligen genomförts så att frivilliga gått med insamlingslistor från dörr till dörr. Idag kommer ca hälften av intäkterna genom insamlingen med listor.