Hur fördelas intäkterna?

60 % till internationell katastrofhjälp

Medlen används till katastrofhjälp i de fattigaste länderna i världen. Hjälpen går fram via Kyrkans Utlandshjälp.

20 % till kyrkans diakonifond

Från diakonifonden ges bidrag till medellösa på basis av ansökningar från församlingarna.

20 % för ett ändamål som församlingen valt

Medlen används enligt årets tema till hjälparbete på den egna orten. Församlingen kan även donera sin andel till de aktuella insamlingsändamålen.