Hur fördelas intäkterna?

60 % till internationell diakoni

Medlen används till utvecklingsarbete och katastrofhjälp i de fattigaste länderna i Asien, Afrika och Latinamerika. Inom den internationella diakonin stöder medlen från insamlingen varje år Kyrkans Utlandshjälps fem landsprogram: Uganda, Centralafrikanska republiken, Myanmar, Mellanöstern och Centralamerika. Under en femårsperiod får varje landsprogram den fulla andelen, dvs. 60 procent, av de årliga intäkterna från insamlingen.

Det regelbundna årliga stödet till alla program möjliggör ett långsiktigt utvecklingssamarbete och säkerställer att de grupper och samfund som får bidrag blir starkare och i fortsättningen kan utveckla sin försörjning självständigt. Varje år lyfts ett landsprogram fram som exempel på vad man kan åstadkomma med medel som riktas till internationell diakoni.

20 % för ett inhemskt ändamål som väljs varje år

10 % till kyrkans diakonifond

Från diakonifonden ges bidrag till medellösa på basis av ansökningar från församlingarna.

10 % för ett ändamål som församlingen valt

Medlen används enligt årets tema till hjälparbete på den egna orten. Församlingen kan även donera sin andel till de aktuella insamlingsändamålen.