Hur fördelas intäkterna?

Grunder för intäktsfördelningen fr.o.m. 2020

  • 60 % av insamlingsintäkterna styrs till internationellt bistånd via Kyrkans Utlandshjälps katastroffond.
  • 20 % av intäkterna går till ett ändamål i Finland som utses varje år.
  • 20 % av intäkterna används till mångsidig hjälpverksamhet via lokala församlingar.