Hur hjälper vi?

Insamlingen Gemensamt Ansvar försvarar de osynliga i samhället och tar ställning för rättvisa och människovärde. Vi motarbetar likgiltighet och uppmuntrar samhällsmedlemmarna att ta ansvar för varandra. Vi vill hjälpa människor att hjälpa sig själva.

Målet är också att öka medvetenheten om sociala orättvisor, att påverka politiker och strukturer och att utveckla nya arbetsmetoder bland hjälpbehövande.

Kampanjen administreras av ett litet team i Helsingfors på Kyrktjänst r.f. som är en enhet inom Finlands evangelisk-lutherska kyrka. Varje år i februari, mars och april genomförs kampanjen i nästan alla lutherska församlingar i landet med hjälp av sammanlagt 35 000 frivilliga.

Kampanjen genomfördes första gången år 1950 och har sedan nått hundratusentals personer både i Finland och utomlands.