Intäkterna från Gemensamt Ansvar över två miljoner trots coronatidens begränsningar

Insamlingen Gemensamt Ansvar 2021 fokuserade på att stöda mindre bemedlade äldre i Finland och ute i världen. Trots att coronan begränsade kontaktinsamlingarna nådde insamlingsresultatet upp till samma nivå som föregående år, som också belastades av coronapandemin. Insamlingsintäkterna på drygt två miljoner euro används i Finland för att via Kyrkans Diakonifond och församlingarna hjälpa äldre människor i ekonomiskt trångmål och förbättra deras digitala färdigheter. Av intäkterna styrs 60 procent till Kyrkans Utlandshjälps arbete på gräsrotsnivå i utvecklingsländerna.

”I fjol samlade vi in pengar för äldre människor med ekonomiska problem med temat Mest överraskade fattigdomen. Insamlingen ville ge en röst åt de människor som i sin vardag tvingas välja mellan mat, mediciner och andra basförnödenheter”, säger Eija Kilgast som är chef för medelanskaffning vid Kyrktjänst.

Insamlingens oreviderade resultat för 2021 är 2,01 miljoner €. Intäkterna överläts till insamlingens beskyddare, republikens president Sauli Niinistö den 31 januari.

Församlingarna skapade nya innovativa insamlingsformer

Insamlingen Gemensamt Ansvar har under tidigare år genomförts med bössinsamlingar och evenemang i församlingarna, vilka det inte funnits mycket av under coronaåren. I stället fördubblades användningen av digitala insamlingssätt under fjolåret. Tack vare de elektroniska insamlingssätten och den riksomfattande kampanjen kunde ett fint insamlingsresultat uppnås trots coronabegränsningarna.

De nya insamlingsformer som församlingarna utvecklat under pandemitiden gav goda resultat och var en källa till glädje mitt i coronan. Till förmån för insamlingen förmedlade man blombuketter till åldringar, arrangerade rymningsspel, tillverkade fågelholkar, tillredde luncher och bakverk, stickade sockor samt ordnade konserter på distans. Församlingen i Haga lyckades uppnå sitt bästa resultat någonsin, över 28 000 euro, när insamlingsledaren Lahtinens videor spridde sig och kyrkbänkarna fylldes av församlingsmedlemmar i papp som såldes till förmån för Gemensamt Ansvar.

”Vi samlade en stor grupp människor som gjorde sitt yttersta såväl i Haga som i den digitala församlingen runtom i Finland”, konstaterade insamlingens ledare Sami Lahtinen när jobbet var gjort.

Vi är oerhört tacksamma över att församlingar och donatorer trodde på och stödde insamlingen också under coronatiden”, säger Eija Kilgast.

Hjälp till mindre bemedlade äldre i Finland

Tjugo procent av varje församlings insamlingsintäkter blir kvar i församlingen och används för att hjälpa äldre människor i det egna församlingsområdet i ekonomiskt trångmål.

Kyrkans diakonifond, som är den ena riksomfattande mottagaren av intäkterna i insamlingen Gemensamt Ansvar, använder sin andel på 10 procent till att ge äldre personer ekonomiskt stöd och höja deras livskvalitet. Ansökningarna om understöd från Diakonifonden går via lokalförsamlingarnas diakoniarbete som känner till de sökandes hjälpbehov och personligen möter var och en av dem.

Den andra finländska partnern för insamlingen är det nätverk av folkhögskolor som byggts upp av STEP-utbildningen. Nätverket kommer att ordna kostnadsfria kortkurser i digitala färdigheter för äldre från och med hösten 2022. Undervisning planeras på 12 orter: Åbo, Pieksämäki, Träskända, Lappo, Kaustby, Ruokolax, Kouvola, Fredrikshamn, Mieslahti, Nykarleby, Lieksa och Uleåborg.

 Hjälp till katastrofoffer i utvecklingsländerna

Av insamlingsintäkterna styrs 60 procent till Kyrkans Utlandshjälps biståndsobjekt i världens fattiga katastrofområden. Medlen används för att hjälpa samhällen, äldre och familjer som har varit mest utsatta i nödsituationer orsakade av konflikter, katastrofer och naturkatastrofer.

”Vi är tacksamma över att kunna stöda de mest utsatta människorna. Vi ger övergripande stöd, vilket innebär att vi efter den akuta nödhjälpen tar itu med att bygga upp framtiden för hela familjer genom att ordna utbildning och försörjning ”, berättar Eija Alajarva, som är chef för humanitärt stöd vid Kyrkans Utlandshjälp.

Kampanjtiden för det nya årets Gemensamt Ansvar-insamling börjar den 6 februari med temat Bidra till min morgondag. Insamlingen stöder barn och unga som lidit av den utdragna coronapandemins följder.

gemensamtansvar.fi

Närmare information:

Eija Kilgast, chef för medelanskaffning, Kyrktjänst rf
eija.kilgast@kirkkopalvelut.fi, tfn 040 660 2964

Erik Nyström, kommunikationschef, Kyrkans Utlandshjälp
erik.nystrom@kirkonulkomaanapu.fi, tfn 040 143 4464

Sirpa Seppä, kommunikationsplanerare, Kyrktjänst rf
sirpa.seppa@kirkkopalvelut.fi, tfn 040 579 7290

Bildmaterial och logonlogotyper för Gemensamt Ansvar kan fritt laddas ned från
Kyrktjänsts bildbank