En enda trygg vuxen vid rätt tidpunkt var till hjälp

Jasmin Ruotsalainen från Nurmijärvi fick hjälp när hennes psykiska hälsa sviktade. Nu hjälper hon i sin tur andra som frivillig inom Saapas-verksamheten och som blivande sakkunnig inom ungdomsarbete.

Våren 2019 fick Jasmin diagnosen allvarlig depression. Den svåra tiden ledde till flera perioder på en sjukhusavdelning. Jasmin firade avslutningen efter sitt första år på yrkesskola, när något utlöste ett kraftigt ångestanfall.

“Jag fick en känsla av att nu gör jag det. Att nu är det tid för mig att gå. Jag satt ensam på en parkeringsplats och tänkte alla möjliga tankar. Som tur är gjorde jag ingenting utan ringde en kompis. Jag pratade med henne och grät. Sedan kom Saapas dit.”

Den vuxna från Saapas var specialungdomsledare Mallu Timonen. Hon pratade med Jasmin, talade i telefon med kompisen och ringde sedan till Jasmins pappa så att han kunde komma och hämta henne.

Ett år senare letade Jasmin upp Mallus kontaktuppgifter på nätet och skrev ett meddelande till henne: Tack för din hjälp!

FICK HJÄLP – FÖR NU HJÄLPEN VIDARE

Mallu och Jasmin började tala om Jasmins liv och situation. Mallu föreslog att Jasmin kunde komma med i Saapas-verksamheten. Saapas möter de unga på deras egna villkor ute på gatorna, på festivaler och på nätet. Saapas frivilliga är trygga, pålitliga och utbildade vuxna som lyssnar och hjälper de unga.

Jasmin gick med i verksamheten genast när hon fyllt 18. Hon deltar nu i jourarbetet vid Saapas, på gatorna och på webben, så ofta hon hinner. Hon anser att särskilt anonymiteten på webbforumet NettiSaapas sänker de ungas tröskel för att söka hjälp.

Ungdomarna känner inte heller nödvändigtvis till via vilka kanaler man kan få hjälp.

“Det är ett stort projekt att nå fram till hjälpen. I vissa fall mår man kanske inte ens tillräckligt dåligt ur sjukvårdens perspektiv. Det är verkligen sorgligt. Det finns inga mätare för att avgöra hur dåligt någon mår.”

HJÄLP MED LÅG TRÖSKEL

Det är något som Jasmin hoppas på! Hon vet av egen erfarenhet hur svårt det kan vara att inse sitt behov av hjälp.

“Det kan nog vara en insikt när man får tala med någon trygg vuxen, till exempel en Saapas-frivillig. När någon frågar, att hur har du det, hur mår du.”

Själv har Jasmin fått hjälp från många håll, bland annat i skolan och via polikliniken för ungdomspsykiatri. Hon har också beviljats rehabiliterande psykoterapi av FPA.

Nu under coronatiden kan det vara svårare för de unga att få hjälp. Jasmin är orolig för dem. Det finns en stor risk för att man faller av kälken. För vissa kan det vara så att de enda människor de träffar under dagen är i skolan.

“När det är fråga om unga människor tänker man ofta att kriser hör till åldern. Men de unga kan också bli sjuka. Deras problem ska tas på lika stort allvar som de vuxnas problem.”

DET RÄCKER INTE MED TUMMEN UPP – NU BEHÖVS PENGAR!

De unga i Finland och ute i världen behöver din hjälp. Kom med och ge ditt bidrag! Donera med MobilePay till numret 85050 eller ge en donation på adressen gemensamtansvar.fi/ga Tack! Kyrktjänsts insamlingstillstånd RA/2020/639, på Åland: ÅLR 2021/8126.