Gemensamt Ansvar 2017 motverkar människohandel

I Finland används medlen från Gemensamt Ansvar till att hjälpa människohandelsoffer i samarbete med Pro-tukipiste ry, Brottsofferjouren, Flyktingrådgivningen rf och Monika-Naiset liitto ry. De insamlade medlen används bland annat för att utveckla stödpersonsverksamheten och det uppsökande arbetet, förbättra de anställdas kunnande när det gäller att identifiera och nå ut till människohandelsoffer, erbjuda krishjälp i form av boende, mat, hygienartiklar och kläder, möjlighet att använda tolk samt juridisk rådgivning med låg tröskel.

Det internationella arbete som stöds med insamlingsmedlen fokuserar framför allt på att hjälpa unga som är bosatta i konfliktområden för att de ska kunna bygga upp ett bra liv och inte falla offer för människosmugglare och människohandel.

Det internationella insamlingsmålet år 2017 är Mellanöstern, där biståndsarbetet i Jordanien fokuserar på utbildning och psykosocialt stöd för syriska flyktingar i åldern 12–30 år som bor i läger och lokala samhällen i Jordanien. I Israel och de palestinska områdena stöds fredsarbetet i syfte att förbättra medieläskunnigheten och kunskapen om mänskliga rättigheter bland unga. Kyrkans Utlandshjälp ser till att hjälpen når fram.

Ge en gåva

Genom att delta i insamlingen Gemensamt Ansvar är du med om att motverka människohandel.

Så hjälper din donation

Hygien- och tvättartiklar

10 €

Telefonkort för kontakt med anhöriga

10 €

Rådgivningsträff med en egen stödperson

20 €

Förpackning med studiematerial

4 €

Läroböcker för en studerande

15 €

Paket med utrustning för unga som gått en frisörkurs

15-30 €

Hjälpen bär långt

När leendet återvände

Bombanfallen blev allt värre. Hela staden var i kaos. Pappa ville inte åka men slutligen
lyckades vi övertala honom att komma med. Vi betalade för skjuts till gränstrakterna. Det
var natt och vi vandrade i timtal över kullarna. Småbarnen fick sömnmedel för att vi skulle
kunna röra oss alldeles tyst. Plötsligt vaknade ett av barnen och började gråta, vi belystes av lampor, och jag var säker på att vi skulle bli avslöjade.

Så här berättar 20-åriga Fatima Hariri som bor i flyktinglägret Za ́atari i Jordanien om sin flykt från Syrien. Det allra svåraste var för henne att lämna studierna och vännerna.
– Hemma i Syrien höll jag just på att fundera på vad jag ville studera. När vi var tvungna att fly kändes det som om alla drömmar dog. Ungefär samtidigt slutade också mitt äktenskap, som jag ingått som 15-åring, i skilsmässa.

Läs mer om Fatimas liv.

Rose hoppas på möjligheter för de unga

17-åriga Rose och hennes familj har livslånga ärr efter sin flykt från Syrien till Jordanien. Ärren på storebrors handleder och kulhålet under scarfen på mormors huvud vittnar om de fruktansvärda upplevelser som de syriska flyktingarna tvingats genomgå.

Flykten blev alldeles fruktansvärd. I närheten av gränsen stoppades de och Roses pappa sköts framför ögonen på familjen. Resten av familjemedlemmarna skiljdes från varandra och alla, även barnen, arresterades.– Man frågade oss allt möjligt och till och med min treåriga lillabror misstänktes vara terrorist. Dessutom hotade man att tortera oss, berättar Rose och fortsätter: ”Jag sade till dem: ni kan göra vad som helst med mig men jag tänker inte berätta någonting för er”. Flickan var då bara 13 år gammal.

Läs mer om Rose.

Från gymnastiklärare till schacktränare

34-årige Muhammad arbetade som gymnastiklärare i Syrien. Nu undervisar han barn och unga i schackspel på Kyrkans Utlandshjälps verksamhetsställe i flyktinglägret i Za’atari i Jordanien. En allvarlig skada tog den unga mannen från Syrien till Jordanien.

− Jag är hemma från Daraaområdet invid gränsen till Jordanien. Man försökte ockupera området och eftersom jag var i god form hade jag kunnat fly. Jag var redan nästan på väg när jag märkte att en grannkvinna och hennes barn behövde hjälp. Plötsligt vände en tank in mot vårt hus. Genom ett hål i väggen såg jag ett rött ljus och sedan blev allt svart, berättar Mohammad.

Läs mer.

Flitiga familjefäder som offer för människohandel

De trettioåriga männen Dinh, Thanh och Nguyen arbetade på risfälten i sin hemby i Vietnam. Inkomsterna var små och familjerna levde på existensminimum.

Quan, som var hemma från samma by, arbetade i Finland på ett lantbruksföretag som ägdes av ett finländskt par. Företaget hade brist på arbetskraft och ägarna beslöt sig för att rekrytera flitiga vietnamesiska arbetare.

Dihn, Thanh och Nguyen såg Quans erbjudande om arbete som en möjlighet att höja familjernas levnadsstandard och trygga barnens skolgång, och antog därför det lockande erbjudandet.

Men vad som hände i Finland?

Ett mardrömslikt äktenskap

23-åriga Dinah från Mellanöstern tvingades gifta sig med en kusin till sin lillasysters man som bor i Finland. När systern gifte sig hade familjen inte tillräckligt med pengar till hemgiften. De två släkterna hade då kommit överens om att storasystern gifts bort till lillasysterns makes kusin som ersättning för den uteblivna hemgiften.

Mannen hade redan bott i Finland i åratal och hade ett framgångsrikt företag. När Dinah kom till Finland låste maken in henne i sitt hem och tog ifrån henne passet och andra dokument. Dinah kunde inte finska, hade inga pengar och var därför helt beroende av sin man.

Läs mer.

De unga som flytt från kriget i Syrien får ny framtidstro om de har möjlighet till utbildning och hobbyer som ger glädje i vardagen och får dela sina erfarenheter med andra.

Dokumentärer

Fattigdom, svåra livssituationer och stora drömmar om en bättre framtid ligger bakom människohandel överallt i världen. Detsamma gäller hänsynslös strävan efter egen vinning samt brutalt utnyttjande av andra människor. I Mellanöstern har inbördeskriget i Syrien slitit sönder de ungas liv. Framtidsplanerna har förbytts i rädsla och förtvivlan. Mitt bland alla hemskheter ger hjälp och stöd från andra människor glimtar av hopp om en bättre framtid. Se de berörande berättelserna om människohandelsoffer och syriska ungdomar i Gemensamt Ansvars tv-dokumentärer.

En krossad dröm

Elenas dröm om en bättre framtid som klädförsäljare krossades på Helsingfors gator. Den unga ensamförsörjaren blev offer för människohandel och tvingades sälja sex natt och dag.

Fången i bakrummet

Al drömde om ett arbete i Finland som skulle hjälpa honom att stöda sina gamla föräldrar. Arbetet som en släkting ordnade visade sig vara slit dygnet runt i ett restaurangkök – utan lön eller lediga dagar.

Glädjens sändebud

I Syrien har inbördeskriget slitit sönder de ungas liv. Planerna har förbytts i rädsla. 20-åriga Fatima skapar glädje och hopp för barn och unga som ledare i en cirkusskola på ett flyktingläger i Jordanien.

Syriens president

14-åriga Mohammad flydde med sin familj från Syrien till Jordanien när familjens hem totalförstördes. Trots sina erfarenheter har Mohammad ett tydligt mål. Han vill bygga upp Syrien på nytt.

#Yhteisvastuu