Gemensamt Ansvar 2018 bekämpar hunger och fattigdom

Det dagliga brödet är en grundförutsättning för ett människovärdigt liv. För miljontals människor är den bistra verkligheten dock den att det inte finns tillräckligt med mat.

I Finland används medel från insamlingen för att i samarbete med Kyrkans diakonifond och lokala församlingar stödja människor i ekonomiskt trångmål. Ur diakonifonden kan människor som hamnat i oskäliga svårigheter till följd av sjukdom, långvarig arbetslöshet eller en oväntad livssituation beviljas bidrag. I församlingarna kan man med hjälp av de medel som samlats in under Gemensamt Ansvar ge akut hjälp i mindre bemedlade människors vardag, till exempel i form av mathjälp.

Utomlands används medel från Gemensamt Ansvar för att hjälpa de allra mest utsatta människorna som befinner sig i nödsituationer till följd av olika katastrofer och konflikter. De garanteras bland annat tillgång till tillräcklig näring och rent vatten samt möjlighet till hälsovård, inkvartering, skolgång för barnen och utbildning som förbättrar familjernas utkomst. Kyrkans utlandshjälp ser till att hjälpen når fram.

Ge en gåva

Genom att delta i insamlingen Gemensamt Ansvar är du med och tryggar tillräckligt med näring åt människor som hungrar i världens katastrofområden och i Finland.

Så hjälper din donation

Bidrag till matinköp

20 €

Bidrag till en sjuk åldrings medicinräkning

40 €

Fröblandning att delas mellan fyra familjer

5 €

Jordbruksutbildning för en person

7 €

Basredskap för småbrukare

15 €

Hjälpen bär långt

Merja tog sig igenom det värsta med hjälp av matkassar från församlingen. Tack vare odlingsutbildningen kan Lilia ge sina barn en mångsidigare kost.

Vem som helst kan hamna i en kris

Merja är en helt vanlig finländsk kvinna. Hon arbetade i vårdbranschen och levde ett gott liv med sin familj. En plötslig sjukdom och återkommande operationer berövade henne arbetsförmågan. Merjas långa äktenskap slutade i skilsmässa och hon hamnade ensam på bar backe.

Att leva på invalidpension visade sig vara oväntat svårt. − Efter de obligatoriska utgifterna kunde jag ha 1,35 euro på kontot, och det skulle jag då klara mig på en hel månad. Inte kunde jag ju leva helt utan mat.

Läs mer.

När problemen hopar sig

Petter och Sara och deras fyra barn har upplevt hur problemen plötsligt kan hopa sig i en familj. Allt började med att familjens yngsta barn blev mobbat i skolan. Till slut flyttade familjen till en annan ort för att börja om på nytt. Mobbningen avtog, men barnet behöver fortsättningsvis hjälp för sin depression.

Föräldrarna hittade arbete på den nya hemorten, men efter en tid fick Petter svåra ryggbesvär. Sjukledigheterna följde på varandra och den tidsbundna anställningen förlängdes inte. Han lyckades inte heller hitta tillräckligt med deltidsarbete för att kunna balansera familjens ekonomi. Petter blev utmattad och diagnostiserades med medelsvår depression. Han har nu varit arbetslös i två år.

Läs mer.

Ensam med barnen

30-åriga Lilia Moyo flydde från Sydsudan till Uganda i slutet av oktober 2016. ─ Soldaterna sköt på folk och alla började springa åt olika håll, berättar Lilia om den kaotiska situationen i hemtrakten. Hennes man ville stanna i Sydsudan och försvara hemmet. Lilia flydde med sina barn och sin bror och hans barn.

Resan till fots från Sydsudan till Uganda tog en månad. ─ Med så små barn var vi tvungna att stanna och vila ett par dagar ibland. Barnen var utmattade och vägrade att gå, och vi kunde inte bära dem alla. Trots att skottlossningen hördes allt närmare måste vi laga mat så att barnen kunde fortsätta, berättar Lilia.

Läs mer.

Svårt att se barnen lida

Bullen Bolli var matematiklärare i de lägre klasserna i Sydsudan. ─ Jag var mitt i en lektion när anfallet kom. Jag skyndade hem, men min hustru och mina barn var inte där. Så jag sprang ut för att leta efter min familj. Jag frågade runt och hittade dem till slut, berättar Bullen. ─ Människor kidnappades och dödades. En av dem var min farbror.

Bullen har fyra barn, flickorna är 7, 5 och 1 år och pojken 3 år. Till familjen hör också Bullens yngre bror och sex släktingbarn i lägre skolåldern då deras föräldrar inte själva kan ta hand om dem. ─ Vår lilla flicka föddes i skogen när vi var på flykt.

Men vad som hände sedan?

Möjligheten till odlingsutbildning ger de hungrande flyktingarna hopp. Skörden från en egen trädgård förbättrar familjens näring.

Dokumentärer

Även om orsakerna till hunger är olika i Finland och i världens katastrofområden är nöden gemensam. Hur ska jag få maten att räcka till hela månaden? Se Gemensamt Ansvars tv-dokumentärer om finländare som fått hjälp i svåra livssituationer och om vardagen för flyktingarna från inbördeskriget i Sydsudan.

Nöden mäter gemenskapens styrka

Det råder en enorm brist på små saker hos de sydsudanesiska flyktingarna – största bekymret är hur barnen ska orka. Pastor Alfred och hans fru Dorine tror på gemenskapens styrka, och att dela vardagens arbete och utmaningar med sina närmaste.

En mammas oro

Muja har flytt inbördeskriget i Sydsudan till Uganda och är orolig för sin dotter som går ner i vikt. Hennes värsta rädsla är att förlora henne. Bristen på mat och en ensidig kost utsätter barnen för sjukdomar och gör dem svaga.

Bottenkänning

Merja har alltid skött sina ärenden omsorgsfullt. Hon miste sin arbetsförmåga i en plötslig sjukdom och sin livskamrat i en skilsmässa, och hamnade sedan ensam på bar backe. Mathjälpen gav henne kraft i de svåraste stunderna.

Från gatorna till frivillig i mathjälpen

Missbruket drev Jukka mot en säker död. När han var hungrig lurade han sin mage genom att fylla den med vatten. I dag är Jukka fri från sitt missbruk och hjälper andra genom att dela ut mat.

#Yhteisvastuu