Gemensamt Ansvar 2019 stöder barns och ungas skolgång

Antalet fattiga barn i Finland ökar. Ungefär vart tionde barn, totalt cirka 110 000 barn, lever i familjer med små inkomster. För många unga riskerar drömyrket förbi just en dröm om familjen inte har råd med de kostnader som studierna medför, såsom dator, läroböcker eller de verktyg och redskap som behövs för yrkesstudier.

I världens värst drabbade katastrofområden har många barn och unga förlorat nästan allt som är välbekant och tryggt när de blivit tvungna att fly undan naturkatastrofer och konflikter. Framtiden ser hopplös ut och ens egen betydelse i världen är höljd i dimma när man blir tvungen att avbryta skolgången. Förändrade klimatförhållanden försvårar också matproduktionen, boskapsskötseln samt barnens och de ungas skolgång när familjerna blir tvungna att flytta efter vatten och färsk betesmark.

Hur hjälper vi?

I Finland används medel från Gemensamt Ansvar 2019 till mindre bemedlade barns och ungas studier, till exempel genom att hjälpa till med anskaffningen av avgiftsbelagt studiematerial via Kyrkans diakonifond. Understöd från diakonifonden används också för att stödja människor som av olika anledningar lever i en svår situation. De insamlade medlen används också för mångsidigt hjälparbete via de lokala församlingarna.

Utomlands används medel från Gemensamt Ansvar för att hjälpa de allra mest utsatta människorna som befinner sig i nödsituationer till följd av olika katastrofer och konflikter, i år i synnerhet unga människor. Med insamlingsmedlen hjälper man barn som blivit tvungna att avbryta sin skolgång att återgå till skolan, delar ut skol- och hygienartiklar samt hjälper till med skolavgifter. Med tanke på avlägset belägna områden utbildas fler kompetenta lärare och byggs trygga skolor. Kyrkans utlandshjälp ser till att hjälpen når fram.

Ge en gåva

Genom att delta i insamlingen Gemensamt Ansvar är du med och stöder barns och ungas skolgång i världens katastrofområden och i Finland.

Så hjälper din donation

Kockniv

60 €

Bärbar dator

400 €

Studiematerial för ett år i Kenya

27 €

Skoluniform och skor

44 €

Hjälpen bär långt

Drömyrket sprider ljus i Oonas liv. Skolan ger ensamförsörjaren Betty stöd i den tunga vardagen.

Drömyrket spriden ljus i livet

Oonas barndom var inte lätt. Mamman var likgiltig och frånvarande och behandlade inte sina barn väl. Det rådde brist på allt och hungern var närvarande så gott som dagligen. – Man fick inte själv ta någonting ur kylskåpet och många gånger blev jag tvungen att stå i brödkö, eftersom det inte fanns några andra alternativ, berättar Oona.

Ända sedan Oona var liten var hon strängt förbjuden att berätta något om sina hemförhållanden för någon utomstående. – Ingen märkte vår nöd för vi var snälla och skötsamma och vi störde ingen. Det var först i gymnasiet som Oona vågade sig till skolpsykologen och så småningom började berätta om sitt liv.

Läs mer om Oonas liv.

Bettys stora hjärta

I nordvästra Kenya i området Turkana bor 16-åriga Betty Akori Lochondo som ensam tar hand om sin gamla mormor och sin 3-åriga son. – Mormor har uppfostrat mig och hon är som en mamma för mig. Min egen familj behandlade mig inte väl, säger Betty. Mormors hydda står på sned och håller nästan på att rasa ihop, men Betty försöker sitt bästa.

På morgonen tvättar hon sin son och hjälper sin mormor med morgonbestyren. Om de har något att äta förbereder Betty en liten måltid innan hon går till skolan.

Läs mer om Bettys liv.

Bättre i skolan än hemma

14-åriga Elijah Namenyen Lolemwo tog senaste vår examen från grundskolan samtidigt som sin äldre bror.
─ Jag blev tvungen att berätta för pojkarna att jag inte på något sätt kunde få ihop pengar så att de båda kunde fortsätta studera på gymnasiet. Jag blev tvungen att välja och jag tänkte att den äldsta sonen stod först i tur, berättar Elijahs mamma Teresia Aliper.

Elijahs bror började på gymnasiet i höstas och Elijah blev uppmanad av sin mamma att gå tillbaka till sin gamla skola. ─ Jag tycker det är bättre att pojken är i skolan och inte bara här hemma.

Läs mer.

I världens katastrofområden är möjligheten till utbildning barnens och de ungas enda hopp om en bättre framtid. Studierna skapar trygghet och ger riktning åt framtiden. Man går i skolan med stor iver.

#Yhteisvastuu