Även under regniga dagar hinner 30 personer bli offer medan ljuset från solen färdas till jorden.

Varje minut utsätts 4 unga för våld i skolan i Finland.

Mobbning eller skolvåld?

Med Gemensamt Ansvars kampanj vill vi fästa uppmärksamhet vid det ökade ungdomsvåldet och hur det omtalas. Kampanjen utmanar oss särskilt att fundera på orden mobbning och skolvåld. Det är viktigt att använda korrekta termer för att alla ska inse handlingarnas konsekvenser och allvar. Det här är något som Gemensamt Ansvar vill ta fasta på.

Intäkter från Gemensamt Ansvar används för att medla i våldssituationer som involverar unga

Genom att bemöta de unga med respekt kan man förstå orsakerna till våldshandlingarna och påverka dem. Medlen från Gemensamt Ansvar 2023 används för medling i och lösande av ungas våld och konflikter. Den nationella samarbetspartnern Stationens Barn rf utvidgar sin verksamhet som syftar till att lösa komplicerade konflikter bland unga bland annat genom medling. Dessutom blir en del av insamlingsintäkterna kvar i församlingarna och används för att stödja unga och för hjälparbete.

Vi stöder arbetet för att bekämpa våld ute i världen

Med hjälp från insamlingen Gemensamt Ansvar stöder katastroffonden vid Kyrkans Utlandshjälp (KUH) barns och ungas återgång till skolan i fem regioner i Kenya. Torkan är den värsta på 40 år, vilket har ökat otryggheten och fått tusentals barn och unga att avbryta sin skolgång. 

Gemensamt Ansvars dokumentärer

Se Jesses, Cheptoyos och Kipkoriris berättelser.

Jesses våldsamma beteende hade sitt ursprung i hans egna dåliga mående. Lyckligtvis fanns det vuxna som förstod hans ångest och smärta och ingöt hopp om att en förändring var möjlig.
Den medling som genomförs av yrkespersonerna vid Stationens Barn är ett effektivt sätt att bryta våldsspiralen. Den ger de unga förståelse för den andra partens perspektiv och lär dem att ta ansvar för sina egna handlingar.
Sina egna barn vill Cheptoyo sätta i skolan så att de får möjlighet att välja
något annat än det fattiga nomadlivet.
Kipkorir, före detta boskapstjuv, försöker få ett slut på åratal av våldsamheter
med hjälp av utbildning och fotboll.

Din donation bidrar till att ingripa skolvålden, medla i konflikter och hjälpa unga i världens katastrofområden. Tack för att du bryr dig!

Vänta inte. Donera.

Allas insats behövs för att unga inte ska behöva uppleva psykiskt eller fysiskt våld i skolan, på fritiden eller i sociala medier.