Läget i Ukraina och insamlingen Gemensamt Ansvar

Läget i Ukraina har på ett chockerande sätt visat oss hur plötsligt kriser kan uppstå.

År 2022 beaktar Gemensamt Ansvar särskilt barn och unga som lider av coronapandemin och vars oro för kriget ökar den mentala bördan ytterligare. Av intäkterna från insamlingen Gemensamt Ansvar går 60 procent varje år till Kyrkans Utlandshjälps katastroffond, som reagerar både på långvariga katastrofer som pandemin och på oförutsedda kriser.

Intäkterna från den aktuella insamlingen kommer inte att hinna användas till den akuta hjälp som behövs i Ukraina i år, eftersom intäkterna från insamlingen inte redovisas förrän 2023. Om läget i Ukraina fortfarande kräver det kan årets insamlingsmedel från och med 2023 också användas för att hjälpa ukrainarna. Hjälp kan ges omedelbart efter en katastrof och för återhämtning och återuppbyggnad efter en kris. Kyrkans Utlandshjälp bedömer användningen av katastroffonden i varje enskilt fall utgående från var hjälpbehovet är störst.

Eftersom den separata Ukrainainsamling som Kyrkans Utlandshjälp inledde genast efter krigsutbrottet i Ukraina rekordsnabbt resulterade i en stor mängd donationer som gjorde det möjligt att få igång nödhjälpen, har de medel som under tidigare år samlats in till Kyrkans katastroffond via Gemensamt Ansvar hittills inte använts för att hjälpa krigsoffren i Ukraina.

Här kan du kan delta i den separata nödhjälpsinsamling som Kyrkans Utlandshjälp startat för att ge humanitärt bistånd till offren för krisen i Ukraina.