Miljoner människor på svältgränsen

Sydsudan blev en självständig nation år 2011 och det inledande skedet av självständigheten har präglats av så gott som kontinuerlig politisk armbrytning mellan de olika parterna som styr landet. Krisen, som lett till inbördeskrig och akut hungersnöd, blossade upp på nytt sommaren 2016 på grund av meningsskiljaktigheter mellan landets regering och oppositionen. Krisen fick olika etniska grupper att ställa sig mot varandraParterna i konflikten anklagas för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, såsom dödande av civila och gruppvåldtäkter.

I slutet av 2017 hade fyra miljoner människor flytt från landet, över en miljon av dem till det södra grannlandet Uganda som redan prövats till bristningsgränsen till följd av flyktingkrisen. Exempelvis i det överfulla flyktinglägret i Bidibidi i norra Uganda lever nästan 290 000 människor som flytt från Sydsudan.

En katastrof som människan skapat

Hungersnöd förknippas typiskt med faktorer relaterade till klimatförändringen. Osäkrare väderförhållanden och allt oftare förekommande extrema väderfenomen har en enorm inverkan på jordbruket och människornas matsäkerhet i synnerhet i Afrika. Långvarig torka eller regn som kommer vid fel tidpunkt kan förstöra hela skörden och människornas utkomst.

Ofta är matbrist dock en följd av konflikter som människor skapat. Krig och oroligheter tvingar människor att lämna sina hem och sin utkomst, och leder till att de inte får tillräckligt med näring fast den annars skulle finnas att tillgå.

Precis det här handlar det långt om även i Sydsudan. FN har varnat för att hungersnöd hotar även Somalia, Nigeria och Jemen, och skulle då drabba så många som 20 miljoner människor.

Nedskärningar i mathjälpen

FN:s flyktingorganisation UNHCR har gjort bedömningen att för att hjälpa de sydsudanesiska flyktingarna enbart i Uganda så krävs det drygt 674 miljoner dollar om året. På senhösten 2017 var bara 29 procent av detta finansieringsbehov täckt. – Eftersom det inte finns tillräckligt med mat att tillgå blev vi tvungna att skära ned den månatliga mathjälpen till hälften av de tidigare ransonerna. För närvarande är ransonen av majsmjöl 6 kg per person och månad, berättar Bik Lum som är UNHCR:s områdeschef för Arua-området. Dessutom delar man ut bönor, en grötblandning och vegetabilisk olja, Även om flyktingarna känner sig trygga i Uganda är hungern närvarande i familjerna så gott som dagligen och kosten är mycket ensidig.

Källor: alJazeeraIRIN News, kirkonulkomaanapu.fi/sv/