När problemen hopar sig

Petter och Sara och deras fyra barn har upplevt hur problemen plötsligt kan hopa sig i en familj. Allt började med att familjens yngsta barn blev mobbat i skolan. Till slut flyttade familjen till en annan ort för att börja om på nytt. Mobbningen avtog, men barnet behöver fortsättningsvis hjälp för sin depression.

Föräldrarna hittade arbete på den nya hemorten, men efter en tid fick Petter svåra ryggbesvär. Sjukledigheterna följde på varandra och den tidsbundna anställningen förlängdes inte. Han lyckades inte heller hitta tillräckligt med deltidsarbete för att kunna balansera familjens ekonomi. Petter blev utmattad och diagnostiserades med medelsvår depression. Han har nu varit arbetslös i två år.

Allt detta ledde till att familjen inte längre kunde betala sina skulder. − Vi utnyttjade alla amorteringsfria månader för vårt bolån och tog också nytt lån för att klara vardagen. Nu vet vi att vi inte borde ha gjort det, konstaterar föräldrarna. De fick inget utkomststöd. För att få det borde de ha låtit bli att betala av lånen, men då skulle barnen ha förlorat sitt hem.

Trots svårigheterna har familjen försökt klara sig en dag i taget. De har fått matkassar från församlingen, vilket hjälpt dem att klara vardagen någorlunda, genom att återvinna och spara på allt.

Till råga på allt upptäcktes en fuktskada i familjens hus. Hälsoinspektören förbjöd familjen att bo i huset och de måste lämna kvar allt när de flyttade ut. I praktiken förlorade de allt de ägde. De fick hyra en lägenhet av staden, men möbler och kläder måste de skaffa själva. Som bäst försöker de utreda om de kan få ersättning för huset.

Petter och Sara heter egentligen något annat. Personerna på bilden har inget samband med texten.