I katastrofområden är behovet annu större än hos oss

Coronan har haft ödesdigra följder för de ungas skolgång och familjernas möjligheter att försörja sig i världens mest utsatta samhällen. Samuel, 18, som levt som flykting i Uganda, återvände hem till Sydsudan och söker jobb för att kunna skaffa mat till familjen och spara för sin skolgång.

I de fattigaste områdena i Östafrika har man inte alltid kunnat ordna undervisning på distans när skolan flyttades till nätet. För många unga avbröts skolgången helt. Många flickor har varit tvungna att gifta sig eller blivit gravida, och av pojkarna har många börjat jobba för att bidra till sina familjer.

Samuel, som är 18 år, levde i början av pandemin som flykting i Uganda där coronarestriktionerna var stränga. Begränsningarna i rörelsefriheten höll också flyktingarna hemma flera månader. Samuel borde ha gått ut grundskolan våren 2020 och nu gå på andra stadiet.

”Coronan förstörde min skolgång. Det känns som om min hjärna har blivit avtrubbad när jag inte haft möjlighet att lära mig något nytt”, säger Samuel.

HEMKOMSTEN INNEBÄR GLÄDJE OCH UTMANINGAR

Samuels familj återvände i september 2021 från Uganda till sin hemstad Yei i Sydsudan. I det krigsdrabbade landet var uppskattningsvis 2,2 miljoner barn borta från skolan redan före pandemin och Unicef uppskattar att pandemin avbrutit skolgången för ytterligare 2,1 miljoner barn innan skolorna i Sydsudan öppnades på nytt i april 2021.  När Samuels kompis kunde börja i skolan i Yei uppmuntrade han Samuel att återvända hem. Säkerhetssituationen i området var också klart mera stabil än tidigare.

Kostnaderna i samband med skolgången, såsom skolmaterial och skoluniform, var ändå en så enorm utgift att Samuel inte hade råd att betala dem. Att fortsätta i skolan förblev en dröm. Nu letar han efter tillfälliga jobb och hoppas kunna spara pengar till sin skolgång. Det finns inte mycket jobb efter att pandemin har minskat på affärsverksamheten och varutransporterna.

”Jag är ledsen när jag ser mina vänner och grannar gå i skola och själv söker jag bara jobb eller sitter hemma. Emellanåt försöker jag studera på egen hand med hjälp av de skolhäften jag tagit med mig från Uganda, berättar Samuel.

Situationen i Samuels familj har underlättats av Yeis fruktbara jord som är mycket lättare att odla än familjens steniga gård i flyktingbosättningen i Uganda. Samuels mamma Mary, som i praktiken är ensamförsörjare för familjens nio barn, har ändå inte sådana inkomster att hon skulle kunna stödja Samuels och hans syskons skolgång.

HJÄLP TILL ÅTERFLYTTARE

Kyrkans Utlandshjälp inledde hösten 2021 ett försörjningsprogram för att stötta de unga i Yei-området med medel från Gemensamt Ansvar. Ungdomarna erbjuds yrkesutbildning, och med hjälp av kontanta bidrag kan de familjer som återvänder till Yei skaffa mat genom att odla själv eller köpa mat. Pengarna kan också användas till skolavgifter.

I Uganda sålde Mary mat på marknaden och hon drömmer nu om att kunna göra detsamma i Yei.

När Samuel hittar arbete använder han sina inkomster för att försörja familjen.

”Samuel är så anspråkslös och omtänksam. När det inte finns mat till syskonen köper han mat till dem för de pengar som han sparat för sin skolgång. Han säger till mig att jag inte ska oroa mig”, berättar Mary

”Men ändå får jag tårar i ögonen när jag ser honom gå iväg för att söka jobb i stället för till skolan” fortsätter mamman.

Faktabox om hjälpen till Sydsudan via Kyrkans Utlandshjälp:

I Sydsudan arbetar Kyrkans Utlandshjälp i de allra mest sårbara samhällena med medel från Gemensamt Ansvar. Kyrkans Utlandshjälp hjälper familjerna med livsmedelsförsörjning och förtjänstmöjligheter. Inom ramen för försörjningsprogrammet, som inleddes hösten 2021, ska man i fortsättningen också med kontanta bidrag stötta utbildningen av barn och unga som återvänt från Uganda. Grundskolorna får hjälp med att ordna utbildning. Nödhjälp ges till de allra värst utsatta katastrofoffren, oavsett ålder, bakgrund eller kön.

DET RÄCKER INTE MED TUMMEN UPP – NU BEHÖVS PENGAR!

De unga i Finland och ute i världen behöver din hjälp. Kom med och ge ditt bidrag! Donera med MobilePay till numret 85050 eller ge en donation på adressen gemensamtansvar.fi/ga Tack! Kyrktjänsts insamlingstillstånd RA/2020/639, på Åland: ÅLR 2021/8126.