Uganda utländskt insamlingsmål för Gemensamt Ansvar 2016

På grund av regeringens nedskärningar i utvecklingssamarbetet blir Kyrkans Utlandshjälp tvungen att upphöra med sitt arbete i fem länder. Ett av dessa länder är Moçambique, som valts ut som exempelland för insamlingen år 2016.

Uganda har valts ut som ersättande insamlingsmål i stället för Moçambique och de medel som insamlas för den internationella diakonin i samband med Gemensamt Ansvar 2016 går nu till Uganda där man stöder de ungas utbildning och utkomst.

Av samma anledning sker även förändringar i andra av Gemensamt Ansvars målområden. Nya målområden från och med början av 2016 är Uganda, Centralafrikanska republiken, Myanmar, Mellanöstern och Centralamerika. Insamlingskommittén för Gemensamt Ansvar behandlade ärendet på sitt möte 19.10.2015.