Utan utbildning, jobb och framtid

Ugandas befolkning är en av världens yngsta. Cirka 70 procent av befolkningen är yngre än 25 år. Möjligheterna till yrkesutbildning efter grundskolnivån är ändå nästan obefintliga och ungdomsarbetslösheten enorm, enligt vissa uppskattningar rentav över 80 procent.

Särskilt unga flyktingar riskerar utslagning. Förutom den otillräckliga utbildningen försvårar också bristen på språkkunskaper sysselsättningen. Sysslolösheten som fortsätter dag efter dag suger in unga i en spiral av nedstämdhet och förtvivlan. Många unga är också allvarligt traumatiserade efter att ha sett sina föräldrar dödas eller själva blivit offer för sexuellt våld.

Uganda är känt för sin öppna flyktingpolitik och landet inhyser för tillfället cirka 700 000 flyktingar. Drygt en tredjedel av dem har flytt det urskiljningslösa våldet mot civila som beväpnade grupper gör sig skyldiga till för att sprida skräck i det västra grannlandet Kongo. Bakom konflikten i östra Kongo ligger många ekonomiska orsaker, bland annat kampen om områdets oerhörda naturresurser såsom guld, diamanter och sällsynta mineraler. Denna ohyggliga kamp kännetecknas av våldtäkter, barnsoldater och barnarbete under tvång.

De flyktingar som bor i Uganda har rätt att studera, röra sig och arbeta fritt i landet. I praktiken uppfylls inte dessa rättigheter. De unga flyktingarna och fattiga ugandierna ser utbildningen som sin enda chans att uppnå ett självständigt liv och försörja sig själva.