Tuotonjako

2020 keräystuotto jaetaan seuraavasti:

  • 60 % keräystuotosta ohjataan kansainväliseen apuun Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston kautta.
  • 20 % tuotosta suunnataan vuosittain valittavaan kohteeseen Suomessa.
  • 20 % jää kotimaisiin tarpeisiin keräykseen osallistuvien seurakuntien päätösten mukaisesti.

Keräyskulut

Keräyskuluihin menee 18-20 senttiä jokaista lahjoitettua euroa kohti. Tiukka seuranta takaa rahan päätymisen niille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Valtakunnalliset keräyskulut muodostuvat keräyksen suunnittelu- ja toteutuskustannuksista. Lisäksi keräysvaroja käytetään kasvatus- ja koulutusaineistoihin, tietoiskuihin sekä mainoskampanjaan. Nämä kustannukset palvelevat sekä varainhankintaa että vaikuttamistoimintaa.