Tuotonjako

Keräystuotto jaetaan seuraavasti:

60 % kansainväliseen diakoniaan

Varat käytetään kehitysyhteistyöhön ja katastrofiapuun Aasian, Afrikan ja Latinalaisen Amerikan köyhimmissä maissa. Yhteisvastuuvaroin tuetaan vuosittain viittä Kirkon Ulkomaanavun maaohjelmaa: Keski-Amerikka, Myanmar, Uganda, Keski-Afrikan tasavalta ja Lähi-Itä. Viiden vuoden ajanjaksolla kukin maaohjelma saa täyden osuuden eli 60 % keräyksen vuotuisesta tuotosta.

Kaikkien ohjelmien säännöllinen tukeminen vuosittain mahdollistaa pitkäjänteisen kehitysyhteistyön ja varmistaa sen, että avustuskohteena olevat yhteisöt vahvistuvat ja pystyvät jatkossa kehittämään toimeentuloaan itsenäisesti. Vuosittain yksi maaohjelmista nostetaan esille esimerkiksi siitä, mitä kansainväliseen diakoniaan suunnatuilla varoilla saadaan aikaan.

20 % vuosittain valittavalle kohteelle Suomessa

10 % kirkon diakoniarahastolle

Diakoniarahastosta annetaan avustuksia vähävaraisille seurakuntien anomusten perusteella.

10 % keräävän seurakunnan valitsemalle kohteelle

Varat käytetään keräyksen vuosittaisen teeman mukaiseen avustustyöhön omalla paikkakunnalla. Seurakunta voi myös lahjoittaa osuutensa kyseisen vuoden keräyskohteille.

Keräyskulut

Keräyskuluihin menee 18-20 senttiä jokaista lahjoitettua euroa kohti. Tiukka seuranta takaa rahan päätymisen niille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Valtakunnalliset keräyskulut muodostuvat keräyksen suunnittelu- ja toteutuskustannuksista. Lisäksi keräysvaroja käytetään kasvatus- ja koulutusaineistoihin, tietoiskuihin sekä mainoskampanjaan. Nämä kustannukset palvelevat sekä varainhankintaa että vaikuttamistoimintaa.

Keräyskohteet

Apua kotimaahan vuodesta 1950
Apua ulkomaille vuodesta 1963