Yhteisvastuu

Yhteisvastuu on evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys ja lähimmäisenrakkauden kansanliike, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja maailman humanitäärisillä katastrofialueilla.

Keräyksen toteuttavat kaikki Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat. Keräyksen suojelijana toimii tasavallan presidentti.

Tuotonjako

  • Valtaosa, eli noin 60 % keräystuotosta ohjataan Kirkon Ulkomaanavun katastrofiavun kautta kansainväliseen apuun.
  • Noin 20 % tuotosta suunnataan vuosittain valittavaan, vaihtuvaan kohteeseen Suomessa.
  • Noin 20 % tuotosta käytetään monipuoliseen avustustoimintaan paikallisseurakuntien kautta.

Jokaisesta lahjoitetusta eurosta noin 80 % käytetään avustustyöhön ja loput keräyksen vaikuttamistoimintaan, viestintään, varainhankintaan sekä keräyksen yleishallintoon. Tiukka seuranta takaa rahan päätymisen niille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Valtakunnalliset keräyskulut muodostuvat keräyksen suunnittelu- ja toteutuskustannuksista. Lisäksi keräysvaroja käytetään kasvatus- ja koulutusaineistoihin, tietoiskuihin sekä mainoskampanjaan. Nämä kustannukset palvelevat sekä varainhankintaa että vaikuttamistoimintaa.

Joka kevät Yhteisvastuun kymmenettuhannet kerääjät kulkevat ovilla ja tapahtumissa keräyslistojen ja -lippaiden kanssa. Korona-aikana lähikeräysten ollessa mahdollisesti katkolla Yhteisvastuulle voi lahjoittaa netin kautta, MobilePayllä, tekstiviesti- tai puhelinlahjoituksena tai perinteisellä pankkisiirrolla.

Keräyksen suurin kampanjanäkyvyys on helmi-huhtikuussa, mutta keräyslupa on voimassa ympäri vuoden.

Vuoden 2022 Yhteisvastuukeräys toimii koronan seuraamuksista kärsineiden lasten ja nuorten äänenä Suomessa ja maailman katastrofialueilla. Kampanjan aihetunnisteita ovat  #yhteisvastuu2022 #lahjoitamullehuominen

Keräysaika 2022: 1.1. – 31.12.2022 annetut lahjoitukset ohjataan koronan seurauksista kärsivien lasten ja nuorten auttamiseen. Yhteisvastuu-kampanja aktiviteetteineen käynnistyy joka vuosi helmikuun ensimmäisenä sunnuntaina.

Apua Suomeen ja maailman katastrofialueille

Yhteisvastuukeräys perustettiin 50-luvun vaihteessa auttamaan sodan tuhoista ja katovuosista kärsineitä suomalaisia. Kun suomalaisten hyvinvointi ja sosiaaliturva vahvistui ja tietoisuutemme maailman hädästä samaan aikaan kasvoi, on vuodesta 1963 alkaen Yhteisvastuukeräyksellä tuettu myös kansainvälistä diakoniaa. Kumppanina konkreettisen avun perille viemisessä maailmalle on Kirkon Ulkomaanapu.

Inhimillisen hädän arvottaminen on mahdotonta. Yhteisvastuukeräys näkee tärkeäksi tukea avun tarpeessa olevia niin oman seurakunnan alueella kuin Suomessa laajemmin. Samaan aikaan näemme, että tarve maailman humanitäärisissä katastrofeissa on Suomeen verrattuna niin valtaisa, että nykyinen keräystuoton jakosuhde perusteltu.

Tällä hetkellä tuemme noin 40 prosentilla tuotosta suomalaisia avun tarvitsijoita. Yhteisvastuukeräyksen tuotosta noin 60 prosenttia ohjataan Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastoon, jonka avulla pystytään käynnistämään ja toteuttamaan hätäaputoimenpiteitä humanitaarisissa katastrofeissa. Yhteisvastuusta päättävät tahot punnitsevat jakosuhdetta osana muuta kehitystyötään jatkuvasti samalla tiedostaen, että yhden ainoan oikeudenmukaisen ja kaikille sopivan jakosuhteen määrittely on haasteellista.