Medan du läser igenom den här sidan noggrant hinner cirka 8 offer drabbas.

Varje minut utsätts 4 unga för våld i skolan i Finland.

Gemensamt Ansvar hjälper unga i Finland och ute i världen. Stationens Barn rf, Evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands församlingar och Kyrkans Utlandshjälp
ser till att hjälpen når fram.

De unga och våldet

I Finland styrs intäkterna från Gemensamt Ansvar via Stationens Barn rf och församlingarna till att förebygga ungdomsvåld och främja medling bland unga. Enkäten Hälsa i skolan 2021 visar att varje vecka upplever hela 40 000 unga våld i skolan. Polisens statistik visar att också våldsbrottsligheten bland personer under 18 år har ökat i Finland åren 2015–2021. Ökningen är mest alarmerande bland 12–14-åringar, hela 134 procent. Såväl förövarna som offren behöver vår hjälp.

Också i världens katastrofområden lever det barn och unga som är i desperat behov av trygghet och möjligheter till en ljusare framtid. Unga i en värld som präglas av våld kan få hjälp från Kyrkans Utlandshjälps katastroffond.

Vi vuxna kan se till att man tar tag i våldssituationerna. Genom stöd i ett tidigt skede kan vi klarlägga bakgrunden till händelserna, hjälpa och rentav lyckas bryta våldsspiralen. Också i världens katastrofområden lever det barn och unga som är i desperat behov av trygghet och möjligheter till en ljusare framtid. De unga klarar sig inte utan vår hjälp. Allas bidrag är viktiga.

Vänta inte. Donera.

Allas insats behövs för att unga inte ska behöva uppleva psykiskt eller fysiskt våld i skolan, på fritiden eller i sociala medier.

Så här når hjälpen fram

400 nya sisuscouter har fått börja i scouterna.

170 offer för människohandelsbrott fick hjälp i Finland 2018–2019.

11 000 barn har fått gå i skola i torkdrabbade områden i Kenya.

1000 småföretagare i Nepal har fått utbildning. Över 60 procent av dem är kvinnor.

Delta

Kom med som frivillig insamlare, handla i Gemensamt Ansvar-butiken eller gör en donation. Engagera dig och ta del av verksamheten!

Aktuellt

 • Hjälp genom att underteckna vårt upprop

  Hjälp genom att underteckna vårt upprop

  STOPPA skolvåldet – skolorna behöver mer resurser för att stödja barn, unga och vuxna Centralkriminalpolisen publicerade 2022 en utredning* som…

  Läs mer

 • Insamlingen Gemensamt Ansvar 2023 inleds – förebygger våld bland unga

  Insamlingen Gemensamt Ansvar 2023 inleds – förebygger våld bland unga

  År 2023 samlar Gemensamt Ansvar in medel för att lösa och förebygga våld och konflikter bland unga. Av intäkterna blir…

  Läs mer

 • Mobbning eller skolvåld?

  Mobbning eller skolvåld?

  Gemensamt Ansvar vill väcka debatt om det ökande våldet bland unga. Enligt polisrapporter har våldet ökat mest i åldersgruppen 12–14…

  Läs mer