Hjälp unga att få en ljusare framtid
i Finland och ute i världen.

Gemensamt Ansvar hjälper unga i Finland och ute i världen. Under år 2024 ser HelsingforsMission, Evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands församlingar och Kyrkans Utlandshjälp
till att hjälpen når fram.

År 2024 hjälper Gemensamt Ansvar unga som upplever djup ensamhet eller riskerar att bli marginaliserade, förlora kontrollen över sina liv eller möjligheten till ett bra liv i Finland och runt om i världen.
I Finland styrs intäkterna från Gemensamt Ansvar via HelsingforsMission och församlingarna till till ensamma unga. Ensamhet är en ångestfylld, individuell upplevelse av utanförskap och isolering. För närvarande upplever cirka 14 procent av alla högstadieelever och studerande på andra stadiet ensamhet.

Kyrkans Utlandshjälp hjälper i världens katastrofområden till exempel genom att möjliggöra skolgång och yrkesutbildning för barn och unga. Kyrkans Utlandshjälp arbetar i sex flyktingområden i Uganda. Med hjälp av utbildningsprojekt förbättras tillgången till utbildning genom att man bygger nya och säkra klassrum, ordnar kampanjer som uppmuntrar till att återvända till skolan och ökar kunskapen om utbildningens betydelse samt delar ut läromaterial och hygienpaket.

Förverkliga det goda.

Hjälp unga att få en ljusare framtid i Finland och ute i världen.

Så här når hjälpen fram

Saapas-verksamheten på 36 orter. KouluSaapas-verksamheten på 16 orter.

170 offer för människohandelsbrott fick hjälp i Finland 2018–2019.

11 000 barn har fått gå i skola i torkdrabbade områden i Kenya.

1000 småföretagare i Nepal har fått utbildning. Över 60 procent av dem är kvinnor.

Delta

Kom med som frivillig insamlare, handla i Gemensamt Ansvar-butiken eller gör en donation. Engagera dig och ta del av verksamheten!

Aktuellt

 • Resultatet från insamlingen Gemensamt Ansvar 2023 överträffade förväntningarna

  Resultatet från insamlingen Gemensamt Ansvar 2023 överträffade förväntningarna

  Stöd till det förebyggande arbetet mot våld bland unga Det totala resultatet för insamlingen Gemensamt Ansvar 2023 uppgick till över…

  Läs mer

 • Biskop Kaisamari Hintikka: livet bjuder på vänner

  Biskop Kaisamari Hintikka: livet bjuder på vänner

  Under ungdomstiden upplevde Gemensamt Ansvar-biskopen Kaisamari Hintikka en sommar av total ensamhet. Engagerade och beskyddande vuxna återgav tron på att…

  Läs mer

 • Ensamhet berör allt fler unga

  Ensamhet berör allt fler unga

  – Insamlingen Gemensamt Ansvar, som startar 4.2, samlar in pengar för ökat psykosocialt stöd till unga Gemensamt Ansvar 2024 hjälper…

  Läs mer