Ge en gåva

Du kan ge ditt bidrag till äldre som kämpar med ekonomiska problem via MobilePay-nummer 85050 eller välja ditt eget donationssätt nedan:

Kom med!

Anslut dig till talkorörelsen för kärlek till nästan!

DE ÄLDRE I NÖD I FINLAND OCH I VÄRLDENS KATASTROFOMRÅDEN BEHÖVER DIN HJÄLP.

Kom med i Insamlingen Gemensamt Ansvar och ge ditt bidrag.

Social media