Ge en gåva

Man kan donera till Gemensamt Ansvar året runt. Under kampanjen våren 2020 insamlades medel för stöd med låg tröskel för föräldraskapet. Gemensamt Ansvar 2021 kommer att fokusera på de äldres ekonomiska svårigheter.

Kom med!

Anslut dig till talkorörelsen för kärlek till nästan!

Har du redan allt mellan himmel och jord?

Istället för fysiska gåvor kan du hjälpa nödställda medmänniskor genom att be dina vänner komma ihåg dig på din bemärkelsedag med en gåva till Gemensamt Ansvar.

Social media