Ge en gåva

Genom att delta i insamlingen Gemensamt Ansvar är du med och tryggar tillräckligt med näring åt människor som hungrar i världens katastrofområden och i Finland.

Kom med!

Anslut dig till talkorörelsen för kärlek till nästan!

Har du redan allt mellan himmel och jord?

Istället för fysiska gåvor kan du hjälpa nödställda medmänniskor genom att be dina vänner komma ihåg dig på din bemärkelsedag med en gåva till Gemensamt Ansvar.

Social media

Instagram

Osatyökykyisten työelämään saattaminen on suuri haaste nykyisessä työtilanteessa, jossa työpaikkoja on jo niukasti saatavilla. He tarvitsevat kuntouttavaa toimintaa ja usein myös avustajaa työpäivästä suoriutumiseen. Tämä tuo suuren verotaakan veronmaksajille, joihin myös yritykset kuuluvat. Lisäksi alentuneen työkyvyn aiheuttava sairaus tai vamma heikentää luonnollisesti myös siitä kärsivän henkilön elämänlaatua. Työnantajilta on jo välittynyt tietoa, että tärkeintä rekrytoinnissa ei ole hakijan työkyvykkyys, vaan motivaatio, asenne ja oppimishalu. Osatyökykyisen palkkaamisessa on olennaista tietää palkkatuen ja työavustajan saatavuudesta. Molemmat näistä ovat työkaluja, joilla työnantajan on taloudellisesti ja ajallisesti kannattavampaa palkata osatyökykyinen työnhakija. Osatyökykyisten kuntoutusta ja rekrytointia edistämään on perustettu OTE-hanke, joka toimii yhteistyössä kuntouttavien tahojen lisäksi työnantajien kanssa, jotta osatyökykyiset työnhakijat saataisiin helpommin töihin. Käytännössä työnantajilta toivomme siis jatkossakin avointa asennetta osatyökykyisen hakiessa töitä. Kuten todettua, palkkatukea työnantajalle on usein saatavilla. Lisäksi kehitysvammaisen työntekijän palkattuaan työnantaja voi hakea työolosuhteiden järjestelytukea, jolla korvataan esim. kehitysvammaista työntekijää avustavan työntekijän palkkakuluja. Näin saadaan kaikille varma ote työelämään. Lisätietoa palkkatuesta: http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/loyda_tyontekija/tukea_rekrytointiin/palkkatuki/index.html Lisätietoa avustajan hankkimisesta: https://www.suomi.fi/palvelut/0a03f570-1b5b-4472-ad4b-9c3e1244fa0f OTE-hankkeen blogissa lisää aihealueeseen liittyvää tekstiä, linkki biossa ☝️

@Yhteisvastuu