Tukea nuorten väkivallan ehkäisyyn: Yhteisvastuukeräyksen 2023 tulos ylitti odotukset

Tukea nuorten väkivallan ehkäisyyn: Yhteisvastuukeräyksen 2023 tulos ylitti odotukset

Vuoden 2023 Yhteisvastuukeräyksen kokonaistulos ylsi yli 2,6 miljoonaan euroon, kasvaen edellisvuodesta jopa yli 20 prosenttia. Keräystuoton kasvuun vaikutti erityisesti tapahtumien elpyminen koronavuosien jälkeen seurakunnissa, joissa keräyksen suurin tuotto-osuus tehdään tapahtumavetoisesti.

Yhteisvastuukeräyksen 2023 keräyskohteena oli väkivallan, konfliktien ja katastrofien keskellä elävät nuoret Suomessa ja maailmalla. Tuoton saajina ovat Kirkon Ulkomaanapu, Aseman Lapset sekä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat.

– Iloitsemme keräystuoton kasvusta, joka oli suurinta viimeisen 10 keräysvuoden ajalta. Se kertoo kirkon suurkeräyksen mahdollisuuksista ja ihmisten auttamishalusta, kun aihe on yhteiskunnallisesti tärkeä ja ajankohtainen.  Avuntarve on suuri ja siksi haluamme kiittää jokaista keräykseen osallistunutta lahjoittaa, kerääjää, vapaaehtoista ja kumppania siitä, että voimme tämän keräyksen avulla lisätä nuorten tarvitsemaa apua niin Suomessa kuin maailman katastrofialueillakin, sanoo viestintäpäällikkö Liisa Toivonen Kirkkopalvelut ry:stä.

Tuotosta tukea nuorille väkivallan ja konfliktien keskellä

Tuotosta 20 prosenttia käytetään Aseman Lapset ry:n työhön koulu- ja nuorisoväkivallan ehkäisemiseen ja vähentämiseen. Keräystuotto käytetään pitkittyneiden ja laajentuneiden koulukiusaamistapausten selvittämiseen K-0 (kiusaaminen nolla) -toiminnan kautta sekä nuorisotyön ammattilaisten toteuttamaan katusovitteluun. Toiminta on konkreettista puuttumista sekä nuorisotyön ammattilaisten kouluttamista sovittelijoiksi ja väkivallan ehkäisyn osaajiksi. 

– Koulukiusaaminen ja nuorten väkivaltainen käytös on pitkästä aikaa nousussa Suomessa. Nousu on tapahtunut räjähdysmäisesti vuodesta 2017 lähtien. Samaan aikaan heikon taloustilanteen vuoksi leikataan juuri sieltä, jossa riskitekijät ovat jo valmiiksi kohollaan. Yhteisvastuun rahoilla päästään pureutumaan konkreettisesti kouluyhteisöä tukemalla kouluväkivaltaan ja lisäämään nuorten sovitteluita erilaisten väkivalta- ja konfliktitilanteiden jälkeen, toteaa Aseman Lapset ry:n tiimipäällikkö Heikki Turkka.   

Tuotosta toinen 20 prosenttia ohjataan Suomen evankelis-luterilaisille seurakunnille kunkin seurakunnan oman alueen nuorten tukemiseen sekä muuhun paikallisesti tehtävään sosiaaliseen auttamistyöhön kaikkein heikoimmassa asemassa olevien hyväksi. 

60 prosenttia vuoden 2023 keräystuotosta ohjataan Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastoon, josta tuetaan heikoimmassa asemassa olevia maailman kriisien ja katastrofien keskellä. Ilmastokriisi ja sen tuoma köyhyys ja epävakaus syventävät sosiaalisia ja toimeentuloon liittyviä ongelmia kehittyvissä maissa. Muutos lisää monin paikoin konflikteja, joihin nuoret joutuvat väkivaltaisesti mukaan. Kriisi- ja konfliktialueilla nuorten koulunkäynti on myös vaarassa loppua kokonaan. Yhteisvastuuvaroin tuetaan ja mahdollistetaan nuorten koulunkäyntiä, jotta nuorilla olisi paremmat tulevaisuuden mahdollisuudet.

Keräystuoton jakautuminen

Yhteisvastuukeräyksen tilintarkastettu tulos vuodelta 2023 oli 2 666 639,37 euroa. Keräyksen kuluprosentti oli 34 prosenttia. Keräyskuluprosenttia nosti muun muassa brändi- ja verkkosivu-uudistus, keräyksen tilitys- ja seurantajärjestelmän kehitystyö sekä yleinen hintojen nousu. Keräyksen toimeenpanokulujen jälkeen keräyskohteisiin jaettava summa 1 752 187,15 euroa.

Keräyksen nettotuotto jaettiin tuotonsaajille sopimuksen mukaisesti seuraavasti:

  • Kirkon Ulkomaanapu 1 051 312,29 euroa (60 % nettotuotosta)
  • Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat 350 437,43 euroa (20 % nettotuotosta)
  • Aseman Lapset ry 350 437,43 euroa (20 % nettotuotosta)

Seurakunta- ja hiippakuntakohtaiset keräystulokset 2023

Lisätiedot:

Ruut Lemmetyinen, varainhankinnan erityisasiantuntija / Kirkkopalvelut, ruut.lemmetyinen@kirkkopalvelut.fi, 040 513 5206

Liisa Toivonen, viestintäpäällikkö / Kirkkopalvelut,
liisa.toivonen@kirkkopalvelut.fi,  040 546 1507