Yhteisvastuukeräyksellä kohtaamisia ja turvalliseksi tunnistettavia aikuisia kouluihin

Yhteisvastuukeräyksellä kohtaamisia ja turvalliseksi tunnistettavia aikuisia kouluihin

Vuoden 2022 Yhteisvastuukeräyksen tuotolla tuetaan KouluSaapas-toimintaa, joka on käynnistynyt jo 14 paikkakunnalla, mm. Kajaanissa, Joensuussa, Raahessa, Kauhavalla, Turussa, Keravalla ja Järvenpäässä. Suurin osa toiminnasta tapahtuu toisen asteen oppilaitoksissa ja yläkouluissa koulupäivän aikana joko kahviona tai pitkällä välitunnilla päivystämisenä ja kohtaamisena. Ensimmäinen alakouluikäisille suunnattu KouluSaapas on aloittanut keväällä 2023 Turussa, jossa se toimii kokeiluluontoisesti heti koulupäivän jälkeen koulun tiloissa. Osa KouluSaappaista toimii yhdessä kunnan tai kaupungin kanssa.

Lasten ja nuorten keskuksen koordinoima KouluSaapas tuo kouluihin lisää turvalliseksi tunnistettavia aikuisia sekä tarjoaa nuorille matalan kynnyksen kohtaamisia ja keskusteluja koulutettujen vapaaehtoisten kanssa. Nuorilla on suuri tarve kohdata turvallisia koulun ulkopuolisia aikuisia. KouluSaappaan käymissä keskusteluissa yleisimpinä aiheina ovat olleet yksinäisyys, kiusaaminen ja tulevaisuus, mutta nuorilla on tarve jakaa myös hyviä juttuja sekä onnistumisia.

Positiivisia kokemuksia Kajaanissa

KouluSaapas käynnistyi ensimmäisenä Kajaanissa, jossa helmikuussa 2022 alkanut toiminta keskittyy toisen asteen oppilaitoksiin, eli Kajaanin ammattiopistolle ja lukioon. KouluSaappaan vapaaehtoiset ovat ammattiopiston ja lukion aulassa kahvikärryn kanssa ruokavälituntien yhteydessä, jolloin tavoitetaan hyvin opiskelijoita. Saapaslaisten tärkeimmät työvälineet ovat kuuntelevat korvat ja aktiivinen kohtaaminen ”Mitä kuuluu” -teemalla. Saapas-vapaaehtoisen kohtaaminen koululla voi olla jollekin se ainut tilanne pitkään aikaan, kun joku kysyy aidosti kiinnostuneena, mitä kuuluu.

Kajaanin KouluSaappaan vapaaehtoiset ja työntekijät ovat saaneet runsaasti hyvää palautetta toiminnasta niin opiskelijoilta kuin opettajilta. Useimmat kohtaamiset ovat olleet pientä jutustelua, mutta hetkittäin on syntynyt syvempiä keskusteluja. Keskustelujen aihealueet ovat liittyneet mm. opiskeluun, viikonlopun viettoon, asuntolaelämään ja työssäoppimisjaksoihin. Myös opettajia piipahtaa juttusilla.

Nuorisotyötä etsivän työn keinoin ja nuorten ehdoilla

Palveluoperaatio Saapas on etsivän työn keinoin tehtävää nuorisotyötä nuorten ehdoilla. Saappaan turvalliseksi tunnistettavat aikuiset kohtaavat ja auttavat nuoria siellä missä he ovat – nuorten kokoontumispaikoilla ja asuinalueilla, netissä, koulussa ja festareilla. Vuosittain noin 16 000–20 000 nuorta saa Saappaalta apua. Saappaan sydän ovat koulutetut vapaaehtoiset. Mukana toiminnassa on 600 aktiivista vapaaehtoista, ja heitä tukevat noin 40 paikkakunnalla toimivien ryhmien vastaavat ohjaajat. Ryhmiä vetävät kunnat ja seurakunnat. Valtakunnallisesti toimintaa koordinoi Lasten ja nuorten keskus.

Kuva: Saappaan täysi-ikäiset, koulutetut vapaaehtoiset kohtaavat nuoria heidän ehdoillaan siellä missä he ovat. Ilman vapaaehtoisia ei olisi Saapas-toimintaakaan. Kuvassa Tomi Sirviö ja Tarja Vehkaoja.