Sovittelutoimintaa jo 10 vuotta – näin autamme

Sovittelutoimintaa jo 10 vuotta – näin autamme

Vuoden 2023 Yhteisvastuukeräyksen kotimaisen kumppanin Aseman Lapset ry:n sovittelutoiminta täyttää tänä vuonna 10 vuotta. Toimintamalli on alun perin kehitetty Norjassa, ja Aseman Lapset ry on mukauttanut sen Suomen olosuhteisiin. 

Katusovittelua lähdettiin kehittämään vastauksena sille, että alle 15-vuotiaiden rikkeet ja rikokset jäivät liian usein käsittelemättä ja toisaalta yli 15-vuotiaiden rikosprosessit venyivät kohtuuttoman pitkiksi.

Ensimmäiset katusovitteluun ohjatut tapaukset koskivat yleisimmin näpistyksiä, kauppakeskusten tilojen töhrintää tai muuta häiriökäyttäytymistä. Alkuvaiheessa keskeisimpiä menetelmän elementtejä olivat nuorten vahingontekojen tai lievien asianomistajarikosten nopeatahtinen sovitteleminen sekä nuorten ryhmätoiminta. Tavoitteena oli selvittää tilanne mahdollisimman nopeasti tapahtuneen jälkeen.

Soviteltavat jutut tulivat katusovittelutiimille pääasiassa kauppakeskuksen järjestyksenvalvonnan kautta. Useimmissa tapauksissa teon korvaukseksi pyrittiin yhteistyössä nuorten, huoltajien ja vahinkoa kärsineen osapuolen kanssa löytämään jokin muu kuin rahakorvaus.

Rikoksien ja riita-asioiden sovittelua

Katusovittelumenetelmän hyödyntäminen on laajentunut alkuajoista monenlaisiin rikoksiin ja riita-asioihin, joissa vähintään yksi osapuolista on alle 18-vuotias. Tällä hetkellä tyypillisimpiä soviteltavia tapauksia ovat nuorten keskinäiset pahoinpitelyt, vahingonteot ja pitkittyneet koulukiusaamistapaukset. 

Osa käsiteltävistä tapauksista täyttää selvästi rikoksen tunnusmerkit. Toisinaan taas selvitetään riitoja, jotka eivät ulkopuolisesta näytä erityisen vakavilta, mutta jotka kuitenkin aiheuttavat nuorten välille turhaa kuormaa ja vaikeuttavat esimerkiksi koulunkäyntiä.

Katusovittelijat ovat kasvatusalan ammattilaisia. He ovat suorittaneet koulutuskokonaisuuden, jossa käsitellään paitsi sovitteluprosessia kokonaisuudessaan, myös esimerkiksi nuoren kehitystä ja stressikäyttäytymistä.

Katusovittelu on tehokas menetelmä pysäyttää nuori, kun hän kohtaa tekonsa seuraukset ja mahdollisen uhrin. Uhri puolestaan pääsee kertomaan, miten teko on vaikuttanut hänen elämäänsä. Yhdessä osapuolet voivat sopia molempia osapuolia tyydyttävästä ratkaisusta.

Nuorten toiminnan ymmärtäminen ja kyky luoda yhteys nuoreen ovat keskeisiä̈ tekijöitä siinä, että konfliktit saadaan kunnolla selvitettyä. Aikuiset eivät kuitenkaan sanele kuinka asia ratkaistaan, vaan auttavat esimerkiksi tilanteen sanoittamisessa. Nuori saa itse vaikuttaa asian käsittelyyn. Se edistää opiksi ottamista.

– Tällainen menettely on lasten ja nuorten kohdalla erityisen tehokas keino ehkäistä tulevia rikoksia, Aseman Lasten rikos- ja konfliktityön tiimipäällikkö Heikki Turkka kertoo.

Vuonna 2023 Yhteisvastuu kerää varoja nuorten väkivallan ja konfliktien ratkaisuun ja ennaltaehkäisyyn. Suomeen jäävällä osatuotolla laajennetaan Aseman Lasten kiusaamiseen puuttuvaa työtä ja katusovittelua uusille paikkakunnille.

Lue artikkeli kokonaisuudessaan Aseman Lapset ry:n sivuilta https://asemanlapset.fi/uutiset/olo-helpottui-kun-asia-ei-enaa-pyori-mielessa-katusovittelutoiminta-10-vuotta/