Yhteisvastuun tuotoilla sovitellaan nuorten väkivaltatilanteita

Yhteisvastuun tuotoilla sovitellaan nuorten väkivaltatilanteita

Yhteisvastuukeräyksen keräystuotoista 40 prosenttia lahjoitetaan Suomeen. Vuonna 2023 keräystuotoista 20 prosenttia kohdistetaan Aseman Lapset ry:lle koulu- ja nuorisoväkivallan ehkäisemiseen ja vähentämiseen. Toinen 20 prosenttia Suomeen jäävästä yhteisvastuutuotosta jää keräävälle seurakunnalle nuorten tukemiseen sekä muuhun oman alueen auttamistyöhön. 

Yhteisvastuu on yhteistyötä

Aseman Lapset ry laajentaa yhteisvastuuvaroin työtään nuorten vakavien konfliktien ratkaisemiseksi. Yhä useammalle paikkakunnalle ollaan levittämässä koulukiusaamiseen puuttuvaa K-0 (kiusaaminen nolla) -työtä sekä katusovittelua.

K-0-osaajan voi saada avuksi vakavissa, pitkään jatkuneissa koulukiusaamistapauksissa, joissa koulun ja vanhempien keinot sekä jaksaminen voivat loppua. Ulkopuolinen ja puolueeton K-0-toimija tekee työtään oppilaiden ja huoltajien lisäksi laajan ammattilaisverkoston kanssa.

Katusovittelussa konfliktin alaikäiset osapuolet kohtaavat turvallisessa tapaamisessa, jossa läsnä on aina myös huoltaja, ja kasvatusalan ammattilainen sovittelijana. Sovittelulla tuetaan lapsen tai nuoren kasvua ja tervettä kehitystä tarjoamalla tekijälle mahdollisuus kohdata uhrinsa, vaikuttaa itseään koskevan asian käsittelyyn sekä ottaa teostaan aidosti vastuu.

Tiimipäällikkö Heikki Turkka Aseman Lapsista on vakuuttunut, että väkivallan kierre on aina katkaistavissa, mutta siihen tarvitaan riittävät resurssit. Niitä on nyt mahdollista lisätä Yhteisvastuukeräyksen avulla.
Turkka toteaa, ettei yksikään nuori lähtökohtaisesti ole paha, vaikka hänen tekonsa olisivatkin.
– Väkivaltaa ei tule hyväksyä, mutta tekojen taustoja pitää pyrkiä ymmärtämään. Nuoren arvostavalla kohtaamisella voidaan päästä kiinni teon juurisyihin ja vaikuttaa niihin.

Sekä K-0 että katusovittelu ovat hyviä apuvälineitä. Heikki Turkan mukaan tärkeintä on kuitenkin puuttua tilanteisiin, kuunnella nuoria ja olla arjessa läsnä turvallisina aikuisina. Välittää. Rakastaakin.

– Avainasemassa konfliktien ratkaisuissa ja kiusaamisen vastaisessa työssä ovat yhteistyössä yli rajojen toimivat aikuiset, jotka tietävät mitä tekevät ja tekevät sen aikailematta, jotta konfliktit eivät paisu hallitsemattomiksi. Yhteisvastuu on yhteistyötä, hän summaa.

Tutustu Aseman Lapset ry:n toimintaan