Intäkter från Gemensamt Ansvar används för att medla i våldssituationer som involverar unga

Intäkter från Gemensamt Ansvar används för att medla i våldssituationer som involverar unga

Av Gemensamt Ansvars insamlade medel styrs 40 procent till Finland. Av insamlingsintäkterna går 20 procent till Stationens Barn rf för att förhindra och motverka skol- och ungdomsvåld. Resterande 20 procent av den andel som blir kvar i Finland går till den insamlande församlingen för att stödja de unga och för övrigt hjälparbete i det egna området. 

Gemensamt ansvar är samarbete

Stationens Barn rf kan med hjälp av insamlingsmedlen utvidga sitt arbete för att lösa allvarliga konflikter bland unga. Föreningen har för avsikt att sprida sitt K-0-arbete (från finskans Kiusaaminen Nolla, noll mobbningsfall) och sin gatumedling till nya orter i Finland.

En K-0-expert kan bistå vid allvarliga och utdragna mobbningsfall, där skolans och föräldrarnas insatser och resurser inte räcker till. K-0-experten är utomstående och neutral och arbetar förutom med elever och vårdnadshavare också med ett stort professionellt nätverk. 

I gatumedlingen träffas minderåriga parter i en konflikt på ett tryggt möte där även vårdnadshavaren alltid är med. Medlaren är yrkesutbildad inom det pedagogiska området. Medlingen stöder barnets eller den ungas uppväxt och sunda utveckling genom att erbjuda förövaren möjlighet att möta sitt offer, påverka behandlingen av fallet och genuint ta ansvar för sin handling.

Teamchefen Heikki Turkka vid Stationens Barn är övertygad om att våldsspiralen alltid kan brytas, om man har de resurser som krävs för det. Genom insamlingen Gemensamt Ansvar får man nu ökade resurser.
Turkka konstaterar att ingen ung människa i grunden är ond, även om hens gärningar kan vara det.
– Våld ska inte accepteras, men man måste försöka förstå de bakomliggande orsakerna. Genom att bemöta de unga med respekt kan man förstå orsakerna till handlingen och påverka dem.


Både K-0 och gatumedlingen är effektiva verktyg. Enligt Heikki Turkka är det viktigaste ändå att ingripa i situationer, lyssna på de unga och finnas där i vardagen som trygga vuxna. Bry sig om. Och älska.

– Vuxna som samarbetar över gränserna, som vet vad de gör och handlar utan att tveka, är i en nyckelposition då det gäller att lösa konflikter och motverka mobbning. Sådana vuxna behövs för att konflikterna inte ska eskalera okontrollerat. Gemensamt Ansvar är samarbete, sammanfattar han.

Lär mer om Stationens Barn rf