Uudistukset siivittivät Yhteisvastuun hyvään tulokseen

Uudistukset siivittivät Yhteisvastuun hyvään tulokseen

Vuoden 2023 Yhteisvastuukeräys keräsi varoja nuorten väkivallan ja konfliktien ratkaisuun ja ennaltaehkäisyyn Suomessa ja maailmalla. Keräyksen kokonaistulos nousi toista vuotta peräkkäin ja ylsi alustavan tuloksen mukaan yli 2,6 miljoonaan euroon.

Yli 70-vuotias Yhteisvastuukeräys elää vahvaa kehittämisen aikaa. Yhteisvastuu käynnisti keräysvuotensa brändi- ja verkkosivu-uudistuksella, tilitysprosessien suoraviivaistamisella sekä digitaalisten lahjoitustapojen monipuolistamisella.

– Kehittämistyötä on tehty Yhteisvastuussa laajasti ja näitä uudistuksia on otettu käyttöön vuoden 2023 aikana, jotta tapahtumavetoinen keräys olisi taas koronavuosien jälkeen mahdollisimman elinvoimainen. Keräystuloksen kasvaminen kertoo Yhteisvastuun pureutuvan niin kotimaassa kuin globaalissa mittakaavassa aiheisiin, jotka koetaan tärkeiksi ja ajankohtaisiksi. Olemme kiitollisia niin lahjoittajille, seurakunnille kuin kumppaneillemme siitä, että yhä useampi kaikkein heikoimmassa asemassa oleva nuori saa Yhteisvastuukeräyksen myötä tukea ja apua, kiittää viestintäpäällikkö Liisa Toivonen.

Yhteisvastuukeräyksen tarkka tilintarkastamaton tulos oli 2 664 846 euroa.Nousua edelliseen vuoteen on yli 20 prosenttia, mikä on suurin kasvu kymmeneen vuoteen. Tuotosta 40 prosenttia ohjataan Suomessa nuorten hyväksi tehtävään työhön Aseman Lapset ry:n ja Suomen evankelis-luterilaisten seurakuntien kautta. 60 prosenttia käytetään maailman katastrofialueiden ihmisten auttamiseen Kirkon Ulkomaanavun työn kautta.

Lisää resursseja nuorten väkivaltatilanteisiin ja koulutusta kriisialueiden uhreille

Riittävillä resursseilla alaikäisten väkivaltaa voidaan katkaista. Yhteisvastuun keräysvaroista 20 prosenttia käytetään pitkittyneiden ja laajentuneiden koulukiusaamistapausten selvittämiseen Aseman Lapset ry:n K-0 (kiusaaminen nolla) -toiminnalla sekä katusovitteluun, jossa sovittelijoina toimivat nuorisotyön ammattilaiset. Toiminta on konkreettista puuttumista sekä ammattilaisten kouluttamista sovittelijoiksi ja väkivallan ehkäisyn osaajiksi.  

Toinen 20 prosenttia ohjataan Suomen evankelis-luterilaisille seurakunnille nuorten tukemiseen sekä muuhun oman alueen auttamistyöhön.  

Yhteisvastuun keräystuotosta 60 % ohjataan Kirkon Ulkomaanavun (KUA:n) katastrofirahastoon, joka tukee yhteisvastuuvaroin lasten ja nuorten kouluun paluuta viidellä alueella Keniassa tavoitteenaan saada 41 500 haavoittuvassa asemassa olevaa lasta ja nuorta takaisin kouluun tarjoamalla esimerkiksi tukiopetusta ja psykososiaalista tukea. Hätäavun turvin tuetaan myös koulutarvikkeiden hankkimista, kouluruokailua sekä erityisesti tytöt huomioivien hygieniatilojen järjestämistä.

Vuoden 2024 keräys auttaa nuoria kohti valoisampaa tulevaisuutta

Tämänvuotinen keräys auttaa nuoria, jotka kokevat syvää yksinäisyyttä tai ovat vaarassa syrjäytyä, menettää elämänhallintansa tai mahdollisuutensa hyvään elämään Suomessa ja maailmalla. Kotimaassa tuotot ohjataan HelsinkiMission ja Suomen evankelis-luterilaisten seurakuntien kautta yksinäisille nuorille. Maailman katastrofialueiden nuorten auttamiseen suunnataan 60 prosenttia tuotosta. Apu menee perille Kirkon Ulkomaanavun työn kautta.

Lisätiedot:

viestintäpäällikkö Liisa Toivonen
Kirkkopalvelut
p. 040 546 1507
liisa.toivonen@kirkkopalvelut.fi