Työtä nuorten yksinäisyyttä, syrjäytymistä ja elämänhallinnan menettämistä vastaan

Työtä nuorten yksinäisyyttä, syrjäytymistä ja elämänhallinnan menettämistä vastaan

Käynnissä oleva Yhteisvastuukeräys kerää varoja nuorille, jotka kokevat syvää yksinäisyyttä tai ovat vaarassa syrjäytyä, menettää elämänhallintansa tai mahdollisuutensa hyvään elämään Suomessa ja maailmalla.

40% keräystuotosta käytetään heikoimmassa asemassa olevien nuorten auttamiseen Suomessa.

  • HelsinkiMission työllä autetaan yksinäisiä nuoria tarjoamalla kriisi- ja keskusteluapua ympäri Suomen. School to Belong -ohjelma auttaa kouluja tunnistamaan, lievittämään sekä puuttumaan nuorten yksinäisyyteen. Lahjoituksin tuetaan myös Nuorten kriisipistettä, joka tarjoaa nuorille matalan kynnyksen ammatillista keskusteluapua ja vapaaehtoisen tukihenkilön tukea.
  • Suomen ev.lut.seurakuntien työllä tarjotaan apua paikallisille nuorille ja alueelliseen sosiaaliseen auttamistyöhön.

60% Yhteisvastuukeräyksen tuotosta ohjataan Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastoon

  • Kirkon Ulkomaanapu tekee työtä maailman kriisi- ja katastrofialueilla mahdollistamalla lasten ja nuorten koulunkäynti sekä tarjoamalla ammatillista koulutusta erityisesti pakolaisasutusalueilla.

Yhteisvastuun kotimaan kumppanit tarjoavat apua myös Vantaan koulusurman herättämiin vaikeiden tunteiden ja ajatusten käsittelyyn.

Kirkon kriisiapu palvelee

Kirkon palveleva puhelin: avoinna joka päivä kello 18–24 numerossa 0400 221 180.

Kirkon palveleva chat: avoinna ma-pe klo 16-20.  

Tikkurilan seurakunnan päivystävän papin puhelinpäivystys keskustelua varten p. 09 830 6202 arkisin ma–pe klo 12–15. Tikkurilan kirkon aukioloajat: arkisin klo 7.30–21 ja viikonloppuna klo 9–18.

Lisäksi paikallista apua tarjoavat kaikki muutkin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat. Seurakuntien yhteystiedot löytyvät seurakuntien omilta verkkosivuilta.

HelsinkiMissio tarjoaa akuuttia
keskustelu- ja kriisiapua

HelsinkiMissio tarjoaa maksutonta keskustelu- ja kriisiapua 12–29-vuotiaille nuorille. Kriisipalveluun voi jättää yhteydenottopyynnön nuoresta huolissaan olevat läheiset. Kriisipalvelun ajanvaraus löytyy osoitteesta: nuortenkriisipiste.fi

Kertomuksia yksinäisyydestä -opas nuorille

HelsinkiMission Kertomuksia yksinäisyydestä -opas tarjoaa tietoa yksinäisyydestä sekä keinoja, joiden avulla voi helpottaa omaa tai toisen yksinäisyyden kokemusta.

Kertomuksia yksinäisyydestä on nuorilta nuorille suunnattu opas, joka antaa äänen nuorten omille kokemuksille ja tuntemuksille. Opas on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat pysähtyä yksinäisyyden äärelle ja oppia lisää erityisesti nuorten kokemasta yksinäisyydestä.