Yhteisvastuun vetoomus

Yhteisvastuun vetoomus

Kiitos jokaiselle vetoomuksen allekirjoittaneelle! Vetoomus on luovutettu 5.9.2023 opetusministerille.

STOP kouluväkivallalle – lisää resursseja kouluihin lasten, nuorten ja aikuisten tueksi

Keskusrikospoliisin vuonna 2022 julkaiseman selvityksen* mukaan alaikäisten väkivaltarikosepäilyjen määrä on kääntynyt merkittävään nousuun vuodesta 2015 lähtien. Esimerkiksi 9–11-vuotiaiden lasten kohdalla väkivaltarikosepäilyjen määrä on kasvanut 90 prosenttia ja 12–14-vuotiailla peräti 134 prosenttia vuoden 2015 tasoon nähden.

Tämä näkyy väistämättä myös koulussa, jossa moni lapsi tai nuori joutuu kiusaamisen ja väkivallan kohteeksi päivittäin. Väkivaltatekojen ja pitkittyneen kiusaamisen taustalla on monenlaisia syitä. Yhteistä on, että sekä tekijä että uhri tarvitsevat kipeästi aikuisten tukea ja apua niin arjessa kuin kriisitilanteiden ratkaisuissa. Nuoret voidaan pelastaa väkivallalta – niin sen tekemiseltä kuin kokemiselta. Koulun on oltava turvallinen paikka jokaiselle siellä olevalle lapselle, nuorelle ja aikuiselle.

Haluamme muistuttaa, että

  • jokainen nuori tarvitsee ihmisen, joka kuulee ja kuuntelee häntä,
  • jokainen nuori tarvitsee aikuisen ihmisen myös perheen ulkopuolelta.
  • Koulu on kodin ulkopuolella ainoa paikka, jossa jokainen lapsi ja nuori Suomessa viettää lain mukaan useita vuosia. Se on perheen lisäksi tärkeä sosiaalinen ympäristö, jossa lapsi ja nuori voi tulla kuulluksi ja nähdyksi tasavertaisesti.

Jokainen nuori etsii tavan tulla kuulluksi joko perheessä tai kodin ulkopuolella. Kuulluksi ja hyväksytyksi tulemisen kokemusten puute, kokemukset torjutuksi ja väärinymmärretyksi tulemisesta voivat johtaa aggressioon ja konflikteihin, jotka voivat kärjistyä väkivallaksi.

Meillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, että koulu on turvallinen ympäristö niin oppilaille kuin opettajillekin. Vaadimme yhteiskunnan päättäjiltä oikea-aikaista ja oikein kohdennettuja resursseja kouluihin.

Tämän vuoksi vetoamme, että koulujen resurssoinnista ei leikata. Koulu on paikka, jossa jokainen lapsi ja nuori tulee hyväksytyksi, nähdyksi ja kuulluksi myös kodin ulkopuolella. Vetoamme tulevaan hallitukseen, että koululeikkausten sijaan koulujen resurssointiin satsataan. Tarvitaan aikuisia, jotka kohtaavat lapsia ja nuoria. Tarvitaan aikuisia, joilla on osaamista kaikenlaisista lapsista ja nuorista, ja jotka osaavat tarjota aikuisen tukea, jotta yksikään lapsi tai nuori ei jää yksin. Ennen kaikkea tarvitaan aikuisia, joilla on aikaa ja resursseja olla lapsia ja nuoria varten.

* Keskusrikospoliisi, 2022: Vuorten väkivaltarikollisuuden määrä ja piirteet poliisin tietoon tulleen rikollisuuden valossa, https://bit.ly/3JNoEQt


Vetoomus

Hyvät uudet kansanedustajat ja uusi Suomen hallitus:

  • Peruskouluun tarvitaan lisää resursseja, jotta ryhmäkokoja voitaisiin pienentää. Näin jokainen lapsi ja nuori tulisi paremmin nähdyksi, kuulluksi ja tuetuksi.
  • Peruskouluun tarvitaan lisää resursseja, jotta lasten ja nuorten tarpeet osataan tunnistaa riittävän varhain.
  • Erilaista tukea tarvitseville nuorille ja heidän huoltajilleen on kyettävä tarjoamaan tukea ajoissa.
  • Kouluihin tulee resursoida enemmän erityisopettajia, kuraattoreja, opinto-ohjaajia, koulupsykologeja ja kouluavustajia, jotta yksikään lapsi tai nuori ei jää ongelmatilanteissa yksin.

Vetoomuksen ovat allekirjoittaneet 28.3.2023:

Kirkkopalvelut ry ja Yhteisvastuu

Aseman lapset ry


Tietosuojaperiaatteemme

Vuoden 2023 Yhteisvastuukeräyksen tuotot ohjataan nuorten väkivallan ja konfliktien ratkaisuun ja ennaltaehkäisyyn. Osana tätä keräystä haluamme nostaa esille nuorten väkivaltaan johtavia syitä ja vaikuttaa niihin ennaltaehkäisevästi. Tämä vetoomus osoitetaan Suomen hallitukselle osana yhteiskunnallista vaikuttamista.

Yhteisvastuu ei luovuta varainhankinnassa, verkkosivuilla tai kampanjatapahtumissa kerättyjä henkilötietoja kolmansille osapuolille ilman perusteltua syytä (esim. vetoomusten toimittaminen eteenpäin vastaanottajilleen).

Tietoja käytetään tukijasuhteen hoitamiseen sekä Yhteisvastuun kampanjoista tiedottamiseen.

Sähköiseen viestintään kysytään lupa, kuten EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) edellyttää. Voit milloin tahansa peruuttaa Yhteisvastuun sähköisen uutiskirjeen tilauksen.

Mikäli allekirjoitat sivuillamme julkaistuja vetoomuksia, niiden vastaanottajille lähetetään ainoastaan etu- ja sukunimesi. Emme lähetä vastaanottajille nimiä sähköisesti, vaan erikseen tulostettuna.

Rekisterinpitäjä:

Yhteisvastuu, Kirkkopalvelut ry.