Vuonna 2021 tuettiin vähävaraisia ikäihmisiä

Vuonna 2021 tuettiin vähävaraisia ikäihmisiä

Yhteisvastuukeräyksen 2021 kohteena oli vähävaraisten ikäihmisten tukeminen Suomessa ja maailmalla. Tuoton saajina ovat Kirkon Ulkomaanapu, Kirkon Diakoniarahasto ja STEP-koulutuksen (ent. Seurakuntaopisto) kokoama kansanopistoverkosto sekä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat.

– Keräyksellä kerättiin varoja taloudellisesti heikoissa olosuhteissa eläville ikäihmisille teemalla Eniten yllätti köyhyys. Keräyksellä haluttiin tuoda kuuluviin niiden ihmisten ääntä, jotka arjessaan joutuvat tekemään valintoja ruoan, lääkkeiden ja muiden perushankintojen välillä Suomessa. Maailman katastrofialueilla tuetaan kaikkein hauraimpia yhteisöjä, vanhuksia ja perheitä, sanoo Kirkkopalvelujen varainhankinnan päällikkö Eija Kilgast.

Yhteisvastuukeräyksen tilintarkastettu tulos vuodelta 2021 oli 2 011 432,87 euroa.

Keräyksen toimeenpanokulujen jälkeen keräyskohteisiin jaettava summa oli 1 246 444,95 euroa. Tämä summa jaettiin tuotonsaajille sopimuksen mukaisesti seuraavasti:

  • Kirkon Ulkomaanapu 677 798,62 euroa (noin 60 % kokonaistuotosta, vähennettynä tuotonsaajan osuus 47 922,72 euroa kampanjan sisältökoulutuksen kuluista)
  • Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat 278 816,50 euroa (noin 20 % huomioiden seurakuntien toimeenpanokulut)
  • Kirkon Diakoniarahasto 112 966,44 euroa (noin 10 %, vähennettynä tuotonsaajan osuus 7 987,12 euroa kampanjan sisältökoulutuksen kuluista)
  • STEP-koulutuksen keräämä kansanopistoverkosto 112 966,44 euroa (noin 10 %, vähennettynä tuotonsaajan osuus 7 987,12 euroa kampanjan sisältökoulutuksen kuluista)

Seurakunta- ja hiippakuntakohtaiset keräystulokset 2021

Poikkeuksellinen keräysvuosi

Vuoden 2021 Yhteisvastuukeräykseen vaikutti niin maailmanlaajuinen pandemia kuin rahankeräyslaissa ja -luvassa tapahtuneet muutokset.

Pandemian vuoksi seurakunnat eivät pystyneet toteuttamaan keräystapahtumia eikä lista- ja lipaskeräyksiä tavalliseen tapaan, joten keräysaikaa ei voitu hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla. Korona-ajan tuomien haasteiden vuoksi vuoden 2021 keräyksen tuotto jäi samalle tasolle kuin sitä edeltäneen ensimmäisen pandemiavuoden keräyksen tuotto.

Merkittävästi pienentyneiden keräystuottojen myötä keräyksen kuluprosentti nousi 38 prosenttiin. Keräyskuluprosenttiin vaikutti pienentyneen tuoton lisäksi myös pidentynyt keräysaika. Rahankeräyslain ja -luvan muutosten myötä Yhteisvastuukeräyksen keräyskausi muuttui koko kalenterivuoden pituiseksi. Vuoden 2021 keräystä rasitti näin ollen poikkeuksellisesti 16 kuukauden menot.

Kuluprosenttiin tullaan kiinnittämään erityistä huomiota tulevina vuosina, jotta tuottojen ja kulujen suhde saadaan poikkeusajan jälkeen entiselleen. Samalla myös koko Yhteisvastuukeräystä halutaan päivittää, selkiyttää ja tehostaa tuoton kasvattamiseksi. Tavoitteena on selkeämpi keräys niin seurakunnille, tuoton saajille kuin lahjoittajille, jotta kaikkein suurimmassa hädässä olevia voidaan auttaa Suomessa ja maailman katastrofialueilla.